Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kandidatprogram i marin geovetenskap

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i marin geovetenskap är för dig som har en passion för havet. Jorden kallas för den blå planeten för att drygt 70 % av jordytan upptas av hav. Den marina sektorn har expanderat enormt både i Sverige och internationellt. Bakom expansionen ligger verksamheter som utgår från havet som resurs vilket ofta beskrivs som den blå ekonomin. Kunskaper om haven och havsbottnarna är nödvändiga för att på ett hållbart sätt utnyttja haven. Detta innebär en ökad efterfrågan av kunskapsresurser om globala-regionala-lokala frågor kring marina miljöer. Företag inom den marina sektorn såväl som myndigheter (t.ex. Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket) efterfrågar i synnerhet kompetens för kartering av havsbottnar, bedömningar av förutsättningar för undervattensinstallationer såväl som bedömningar av miljöpåverkan av marina installationer och andra aktiviteter i våra hav och längs våra kuster. Programmet är framtaget för att möta dessa kunskapsbehov. I programmet studerar du haven och havsbottnarna, deras beståndsdelar och uppbyggnad, de processer som bidragit till deras bildande, samt hur de utvecklats över tid. Du får svar på hur marina sediment bildas och var de förekommer, hur marina sediments och bergarters kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper kan användas för att rekonstruera jordens miljö- och klimatutveckling. Praktiska färdigheter i maringeofysiska karteringsmetoder lärs ut tillsammans med geologisk provtagning och efterbehandling av insamlade data för att ta fram digitala kartor, som beskriver havsbottnarnas olika egenskaper. Kvantitativa färdigheter liksom kunskaper i kemi och fysik utgör en viktig grund för det maringeovetenskapliga ämnet. Ett grundläggande första år med matematik, kemi och fysik ingår därför i utbildningen. Forskarutbildningen inom maringeovetenskap kräver naturvetenskapliga baskunskaper varför det första året också bidrar till att göra utbildningen forskarförberedande.

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights