Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kandidatprogram i folkhälsovetenskap

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Programmet vänder sig till dig som vill förstå hur samhället kan påverka människors möjligheter till hälsa och välmående och som är intresserad av en utbildning där du förbereds för analytiskt, strategiskt och praktiskt arbete inom folkhälsoområdet.Med utgångspunkt i samhällsvetenskaplig teoribildning lär du dig hur strukturer i samhället samspelar med individuella egenskaper för att forma människors hälsorelaterade vanor och livsvillkor. Du kommer också studera varför hälsan fördelas ojämlikt i befolkningen, samt hur hälsa och ohälsa utvecklas genom livets olika faser. Vi går även igenom hur hälsan hos befolkningen har förändrats över historisk tid och ger en orientering i nutida och framtida utmaningar för folkhälsan kopplade till globala trender.En annan viktig del av programmet fokuserar på folkhälsans praktik. Här ges du färdigheter i att analysera olika folkhälsoproblem och lär dig att praktiskt planera, genomföra och kritiskt utvärdera insatser inom folkhälsoområdet. Det kommer även att ges möjlighet till praktik på verksamhet inom folkhälsoområdet.Efter genomgången utbildning har du fått de kunskaper och verktyg som behövs för att söka jobb som utredare, samordnare, analytiker eller strateg inom folkhälsoområdet exempelvis på myndigheter, kommuner, regioner, organisationer eller privata företag. Programmet ger även en bra grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights