Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

Kommande Öppet Hus
9 mars, 2024 11:00
(+ Läs mer )
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Antagningshistorik
Kommande Öppet Hus
9 mars, 2024 11:00
(+ Läs mer )
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Antagningshistorik
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

Om programmet

Det finns ett stort samhällsintresse, såväl nationellt som internationellt, för en utbildning i smittskydd och vårdhygien. Omvärldsutvecklingen tyder på ett ökat behov av vidareutbildning inom ämnet. Några aktuella exempel är en ökad global spridning av antibiotikaresistenta bakterier samt epidemier av Ebola. Den geografiska rörligheten bland världens människor ökar, vilket kan medföra ökad risk för smittspridning. Pågående klimatförändringar kan innebära att nya smittsamma sjukdomar som ännu inte finns eller är sällsynta, kan spridas till Sverige. Vårdrelaterade infektioner drabbar mellan 5 och 10 procent av patienterna inom sjukvården, och de orsakar ett stort mänskligt lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället.

Det här läser du på programmet

Utbildningen har folkhälsovetenskap som huvudämne, och därutöver även kurser inom biomedicin. Du studerar, utöver smittskydd och vårdhygien, även antibiotikaresistens, vaccinologi, infektionsepidemiologi samt hälsofrämjande arbete. Utbildningen avslutas med att du skriver din magisteruppsats.

Programmets uppbyggnad har sin grund i den diplomutbildning som tidigare gavs vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg. Innehållet ger en bred förståelse för folkhälsovetenskap, med spetskompetens inom området smittskydd och vårdhygien. Du får kunskaper och färdigheter som krävs för kvalificerade arbeten på lokal, nationell och internationell nivå inom områden som berör folkhälsa med särskilt fokus på förbyggande av smittsamma sjukdomar och vårdrelaterade infektioner.

Programmet innebär studier på halvtid under fyra terminer. Studierna bedrivs på distans via Högskolans digitala lärplattform Canvas, samt ett fåtal obligatoriska träffar på campus i Skövde.

De flesta kurser ges på svenska, men engelska inslag förekommer.

Passar det här programmet mig?

Magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien vänder sig till dig som är yrkesverksam inom områdena hälsa och vård. Du vill utveckla dig inom smittskydd och vårdhygien och du brinner för hälsofrågor, både när det gäller människor och djur.

Jobb efter examen

Efter examen utvecklar du karriärmöjligheter utifrån den grundprofession du redan har. Dina nya kunskaper har stor användbarhet för att förhindra smittspridning såväl på nationell, regional som på enhetsnivå. Arbetet kan innebära såväl utformandet av överordnade strategier som verksamhetsnära organisation av lokala rutiner och utbildning riktad till samhällsmedborgarna, vård- och omsorg samt djurhållningen.

Många betydelsefulla aktörer som WHO, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Svensk förening för vårdhygien, Smittskyddsläkarföreningen och Smittskyddsköterskornas intresseförening, bland andra, har betonat vikten av en utbildning i smittskydd och vårdhygien. Även Nordiska ministerrådet har påtalat ett ökat behov av vidareutbildning av hälso- och vårdpersonal inom ämnet. Det kommer att finnas ett stort behov av läkare, sjuksköterskor, epidemiologier och befattningshavare inom kunskapsområdet i framtiden. Efter att ha genomgått utbildningen kommer du att kunna bistå hälso- och sjukvården med expertkunskap inom området. Det kommer att ha betydelse för att förhindra uppkomst och motverka spridning av smittsamma sjukdomar både i samhället och inom vård och omsorg.

Läsa vidare

Programmet leder till en filosofie magisterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap. Efter examen är du behörig att söka dig vidare till en masterutbildning inom folkhälsovetenskap och/eller forskarutbildning inom området. För forskarutbildning inom folkhälsovetenskap finns vid Högskolan i Skövde i dagsläget möjlighet att registrera doktorander inom Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Den kunskap du fått under utbildningen kommer att vara en bra grund för vidare fördjupning inom ett område på forskarnivå, till exempel inom vårdhygien, smittskydd och hälsa.

För mer information om Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det hälsovetenskapliga området omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper). Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

Urval

Avklarade högskolepoäng.

Språk

Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Öppet Hus

Välkomna på Öppet hus!

Lördagen den 9 mars bjuder vi på Högskolan i Skövde in till Öppet Hus 11:00-14:00 Då finns studenter, lärare och studievägledare på plats och du kan ställa frågor om studier och studentliv, lyssna på presentationer om våra olika utbildningar och hänga med på en guidad tur på campus (högskoleområdet).

Du som kommer med buss eller tåg till Öppet hus kan få ersättning för din biljett.

Hoppas att vi ses, välkommen!

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2024-03-09    Tid:   11:00  

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 SKÖVDE

Kreativ miljö

Du kanske vill göra något nytt. Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör. Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen. Du kanske vill förändra världen. Eller så vill...

Läs mer om Högskolan i Skövde och visa alla utbildningar.

Highlights