Visa studentum.se som: Mobil

Juridisk översiktskurs 15 hp

Stockholms fria Universitet
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Distans, Stockholm
20 veckor deltid
Deltid
Icke studiemedelsberättigad
5 500 SEK inkl. moms
Kommande starter
Stockholm Sista ansökan
2019-09-19 
Vid kursstart
Distans
2019-09-19 
Vid kursstart

Juridisk översiktskurs 15 hp

juridisk grundkurs

Stockholms fria universitet erbjuder en juridisk översiktskurs 15 hp, också kallad jöken, där du kan välja att läsa på halvtid kväll eller på distans. Fullt deltagande i kursen kan ske på distans via Adobe Connect konferenssystem utan extra avgift. Dag och tid för den ordinarie undervisningen i lektionssal kan du se på utbildningens hemsida. 

Höstens juridisk översiktskurs 15 hp halvtid kväll börjar torsdagen den 19 september  Undervisningen är normalt på torsdagar kl 18-21. Ordinarie tentamen är den 9 juni 2019.

Examinationen är skriftlig. Tentamenstiden är fyra timmar.

Tentamen kan genom kommunala lärcentra ske nära hemorten för studenter utanför Stockholmsområdet.

Vi har 6-8 tentamenstillfällen per år.

Kursens innehåll 

Kursen innehåller följande kursmoment:

  • Rättsordningens grunddrag
  • Civilrättslig översikt (Familjerätt, inkl successionsrätt, och personrätt, allmän avtalsrätt, speciell avtalsrätt fast och lös egendom, konsumenträtt, associationsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt, skadestånd och försäkring)
  • Straffrätt
  • Processrätt
  • Allmän förvaltningsrätt och EU-rätt

Stockholms fria universitet - Var hålls lektionerna?

Lektionerna i lektionssal är i regel på Valhallavägen 148. 

Examenstillfällen

Vi har 6-8 tentamenstillfällen per år 

Lärare

Ansvarig lärare: jur. dr. Mats Flodin, f d universitetslektor.

Alla kurser hos Stockholms fria Universitet ges av akademiska lärare med gedigen erfarenhet av undervisning vid universitet och högskolor. Kvalificerade praktiskt verksamma kompletterar undervisning och handledning i vissa kurser.

Så ansöker du

Förkunskaper: grundläggande behörighet för högskolestudier samt rekommenderat Historia A och Samhällskunskap A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2.

Ansökan

Du anmäler dig här på studentum.se genom att klicka på Boka utbildningen, eller via utbildningens hemsida stofu.se, tel 08-661 74 71, mob/SMS 0708-866 430 eller på utbildning.se/booking/education/525543.

Tentamen

Tentamen äger rum i skrivsal. Tentamenstiden är 4 timmar. En s k credit-uppgift i form av en uppsats ska göras innan tentamen och ger 1-3 extrapoäng på tentamen beroende på hur väl uppgiften är genomförd.

Möjlighet finns i regel dessutom att ordna tentamen på vissa orter genom kommunalt lärcentrum. Se på din kommuns hemsida eller annan kommun i närheten.

Tillgodoräknande av kursen

Kursplanen och litteraturlistan motsvarar dem vid Stockholms universitet. Efter avklarad kurs utfärdas ett utbildningsbevis. Tillgodoräknande av kursen kan enligt ett rektorsbeslut ske vid Stockholms universitet samt enligt högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 6-8 §§ vid övriga allmänna högskolor och universitet.

Lokala riktlinjer för tillämpningen av reglerna vid Stockholms universitet:
1. Ett tillgodoräknande av utbildning skall endast ske för den som är student vid Stockholms universitet och således är både antagen och bedriver utbildning vid universitetet. Denna regel skall tillämpas strikt och den som inte är antagen till eller bedriver högskoleutbildning skall därför inte ha möjlighet att erhålla högskolepoäng.
2. Med att bedriva högskoleutbildning avses att studenten dels är registrerad på en kurs, dels med godkänt resultat på kurs har uppnått minst 7,5 högskolepoäng.

Distansstudier

Adobe Connect videokonferens som ingår utan extra kostnad och är enkelt att använda för studenten. Man får en länk som man alltid kan logga in på och där kan man 
delta i föreläsningarna med bild och ljud oavsett var på jorden man befinner sig. Det går också att se allt som föreläsaren visar på tavlan eller i dokument på sin dator.
Givetvis kan man också vara med på plats i lektionssalen när man vill. Man kan även se inspelade föreläsningar i efterhand med en särskild inloggning om man inte kan vara med online på webben eller i lektionssalen.

Kursavgift

Kursavgift 5.500 kr inkl moms.

Kursavgiften gäller även för kommande kursomgångar till man är klar med kursen.

Vid tre eller fler samtidigt anmälda är kursavgiften 4.950 kr inkl moms per deltagare.

Inköp av kurslitteratur nypris c:a 2.000 kr tillkommer.

Finansiering/delbetalning kan ske via Humanfinans AB, humanfinans.se. Se också Stockholms fria universitets hemsida, stofu.se

Examen & Intyg

Kursplanen och litteraturlistan motsvarar dem vid Stockholms universitet. Efter avklarad kurs utfärdas ett utbildningsbevis. Tillgodoräknande av kursen kan enligt ett rektorsbeslut ske vid Stockholms universitet samt enligt högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 6-8 §§ vid övriga allmänna högskolor och universitet.

Lokala riktlinjer för tillämpningen av reglerna vid Stockholms universitet:
1. Ett tillgodoräknande av utbildning skall endast ske för den som är student vid Stockholms universitet och således är både antagen och bedriver utbildning vid universitetet. Denna regel skall tillämpas strikt och den som inte är antagen till eller bedriver högskoleutbildning skall därför inte ha möjlighet att erhålla högskolepoäng.
2. Med att bedriva högskoleutbildning avses att studenten dels är registrerad på en kurs, dels med godkänt resultat på kurs har uppnått minst 7,5 högskolepoäng.

Kostnader

Kursavgift 5.500 kr inkl moms.

Vid tre eller fler samtidigt anmälda är kursavgiften 4.950 kr inkl moms per deltagare.

Kursavgiften gäller även för kommande kursomgångar tills man är klar med kursen.

Inköp av kurslitteratur nypris c:a 2.000 kr tillkommer.

Finansiering/delbetalning kan ske via Humanfinans AB, humanfinans.se. Se också Stockholms fria universitets hemsida, stofu.se

Fortsatta studier

Juridisk översiktskurs eller motsvarande kunskaper krävs för att läsa affärsjuridik 15 hp. Juridisk översiktskurs eller motsvarande kunskaper rekommenderas för att läsa beskattningsrätt I 15 hp (där också kunskaper i redovisning är viktiga innan kursen påbörjas). 

Stockholms fria Universitet

Stockholms fria Universitet - oberoende akademisk utbildning

Vill du studera en akademisk utbildning eller vill du gå en utbildning på masternivå? Stockholms fria Universitet erbjuder båda alternativen! Stockholms fria universitet är kursverksamheten vid ideella föreningen Stockholms fria handelshögskola. Här erbjuds du oberoende akademisk undervisning och forskning. Du...


Läs mer om Stockholms fria Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms fria Universitet

Karlavägen 79
114 59 Stockholm

Tel: 08-661 74 71
Mobil 0708-866 430
stofu.se

Kursinnehåll

Allmänt om kursen

Innehåll och målsättning

Den övergripande målsättningen med kursen är att ge en överblick över vissa centrala delar av den svenska rättsordningen och en viss förståelse för det juridiska arbetssättet och juridikens funktion i samhället. Kursen ger en juridisk allmänbildning, av värde för såväl privat- som yrkesliv, och utgör samtidigt en god grund för fortsatta studier i juridik. Tyngdpunkten ligger på en översikt av centrala delar av civilrätten, som rättskapacitet, avtal, köp av lös egendom, fordringar, fastighetsrätt, skadestånd, familjerättens ekonomiska regler, successionsrätt, arbetsrätt, obestånd och straffrätt. Därutöver behandlas relativt ingående associationsrätten. En översikt görs av marknadsrätt, processrätt, förvaltningsrätt och EU-rätt.

Kursen innehåller följande kursmoment:

 Rättsordningens grunddrag
 Civilrättslig översikt (Familjerätt, successionsrätt, och personrätt, allmän avtalsrätt, speciell avtalsrätt avseende fast och lös egendom, konsumenträtt, associationsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt, skadestånd och försäkring)
 Straffrätt
 Processrätt
 Allmän förvaltningsrätt med marknadsrätt
 EU-rätt

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 utnyttja centrala rättskällor,
 använda juridisk metod och terminologi,
 förklara rättsordningens funktion som konfliktlösare, och
 identifiera, presentera och lösa juridiska problem inom kursens sakområde.

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.