Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid

Så ansöker du

Grundläggande behörighetGrundläggande behörighet har den som1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenheteller på grund av någon annan omständighet har förutsättningaratt tillgodogöra sig utbildningen.Undantag kan göras från kravet på en examen enligt punkt 1 ovan, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas.Särskild behörighetSärskild behörighet har den som innehar kandidatexamen i vårdvetenskap, eller motsvarande utbildning, och yrkesexamen som sjuksköterska.Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders tjänstgöring.

Examen & Intyg

Specialistsjuksköterskeexamen
Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30, Box 11189
10061 Stockholm

På Marie Cederschiöld högskola utbildar vi dig som vill bli sjuksköterska, socionom, kyrkomusiker och teologi. Vi har program och fristående kurser på både hel- och halvfart samt på kvällstid. Vi har även specialistsjuksköterskeprogram inom palliativ vård och psykiatrisk vård, samt uppdragsutbildning. Våra...

Läs mer om Marie Cederschiöld högskola och visa alla utbildningar.

Highlights