Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott

Malmö universitet, i Malmö
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Malmö

Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagda utbildning under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer. Idrott och lärande behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individ- som samhällsfokus, förenat med frågor om lärande och lärandets villkor. Ämnesstudierna i idrott omfattar 120 hp. Därutöver väljer du ett övrigt ämne som omfattar 90 hp.Följande ämnen är möjliga att välja med idrott som förstaämne hösten 20: Engelska Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA) Naturkunskap (behörighetskrav Matematik 3b alternativt Matematik 3c eller MaC) Religion Svenska som andraspråk Franska (behörighetskrav Franska 3 eller Franska steg 3) Italienska (behörighetskrav Italienska 3 eller Italienska steg 3) Spanska (behörighetskrav Spanska 3 eller Spanska steg 3) Tyska (behörighetskrav Tyska 3 eller Tyska steg 3) Kurserna i moderna språk är förlagda till Lund. Behörighetskraven för andra- respektive tredjeämne prövas vid ansökan till dessa inom utbildningens ram. Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.Du kan också välja idrott som andraämne och kombinera med ytterligare ämnenVissa ämnen ges endast som förstaämnen, men går att kombinera med idrott som andraämne. De självständiga arbetena som ingår i utbildningen (15+15 hp) skrivs i förstaämnet, vilket innebär att idrott som andraämne omfattar 90 högskolepoäng.Följande ämnen kan kombineras med idrott som andraämne hösten 20: Engelska Historia Matematik Religion Samhällskunskap SvenskaDu ansöker till förstaämnet och väljer idrott som andraämne under tiden som du går din utbildning.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Idrott och Hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c och Naturkunskap 2, Engelska 6Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen
Malmö universitet
Hjälmaregatan 1
205 06 MALMÖ

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av...

Läs mer om Malmö universitet och visa alla utbildningar.

Highlights