Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia

Malmö universitet, i Malmö
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Malmö

Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagda utbildning under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer. Historia och lärande är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Ämnesstudierna i historia omfattar 120 hp. Därutöver väljer du ett övrigt ämne som omfattar 90 hp.Följande ämnen går att välja med historia som förstaämne hösten 20: Engelska Idrott (behörighetskrav Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b /2c, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2+Kemi 1 eller IdhA, MaB, NkB (kan ersättas av BiA+FyA+KeA)) Religion Svenska som andraspråkBehörighetskraven för andra- respektive tredjeämne prövas vid ansökan till dessa inom utbildningens ram. Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.Du kan också välja historia som andraämne och kombinera med ytterligare ämnenVissa ämnen ges endast som förstaämnen, men går att kombinera med historia som andraämne. De självständiga arbetena som ingår i utbildningen (15+15 hp) skrivs i förstaämnet, vilket innebär att historia som andraämne omfattar 90 högskolepoäng.Följande ämnen kan kombineras med historia som andraämne hösten 20: Engelska Idrott Matematik Religion Samhällskunskap SvenskaDu ansöker till förstaämnet och väljer historia som andraämne under tiden som du går din utbildning.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2, Engelska 6Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen
Malmö universitet
Hjälmaregatan 1
205 06 MALMÖ

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av...

Läs mer om Malmö universitet och visa alla utbildningar.

Highlights