Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Vill du förbättra människors och djurs hälsa? Lockas du av möjligheten att jobba förebyggande med hållbarhets- och miljöfrågor? Med denna utbildning kan du vara med och bidra till vardagsnära förändringar i strävan för ett bättre samhälle.

Miljö- och hälsoskyddsutbildade personer arbetar med att skapa en bra miljö för människor och djur med tillgång till ren mat, ren luft och rent vatten. För att kunna möjliggöra detta krävs kunskaper inom alltifrån miljöbrott och markföroreningar till livsmedelshantering och folkhälsa. Man jobbar med bland annat tillsyn, avfalls- och kretsloppsfrågor, hållbarhet, samhällsplanering, livsmedelstillsyn och miljöinformation. En del av miljö- och hälsoskyddsområdet är också kopplat till arbetet med Sveriges miljömål, exempelvis de bägge målen giftfri miljö och god bebyggd miljö.

Under utbildningen

Under utbildningen får du bland annat lära dig om orsaker till miljöförstöring och dess konsekvenser. Du lär dig även att arbeta praktiskt med miljöproblem och får kunskap om hur dessa hanteras i offentlig förvaltning, exempelvis på kommuner och länsstyrelser. I utbildningen ingår föreläsningar, laborationer, studiebesök, praktiska övningar och egna projekt.

De två första åren läser du främst naturvetenskapliga kurser, med inslag av miljörätt och miljöförvaltning. Därefter fördjupar du dig inom miljö- och hälsoskyddsområdet och gör praktik på en miljöförvaltning. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som du gör i samarbete med exempelvis en kommun, ett företag eller en myndighet.

Under hela utbildningen kommer du i kontakt med forskare och får ta del av högaktuella forskningsprojekt. Du har även möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands. Därmed kan du skapa en unik utbildningsprofil som passar just dig, och samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

Miljö- och hälsoskyddsutbildade personer är eftertraktade på arbetsmarknaden. De flesta av studenterna får jobb direkt efter examen. Inom den privata sektorn har det växt fram ett allt större behov av miljö- och hälsoskyddare efter hand som det kommunala och regionala miljöarbetet har blivit mer omfattande. Samtidigt ställer samhället ökande miljökrav på företag och industri. De flesta som läst klart utbildningen arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektörer, energi- och klimatrådgivare eller miljöstrateger på kommuner och företag.

Läs mer om karriär och arbetsmarknad längst ner på den här sidan.

https://www.cec.lu.se/sv/

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights