Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i molekylärbiologi, Immunologi och infektionsbiologi

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Läkemedel, pandemier och olika metoder för att behandla sjukdomar. Det finns gott om exempel på aktuella samhällsfrågor där det behövs yrkesverksamma personer med kompetens inom medicinsk biologi. Masterprogrammet rustar dig för en karriär inom akademin eller inom forskningsintensiva branscher.

Detta tvärvetenskapliga program syftar till att ge dig som student i molekylärbiologi en solid grund för en karriär inom områden relaterade till immunologi och infektionsbiologi. Dessa ämnesområden spelar en allt viktigare roll för hållbar utveckling, inklusive det moderna samhällets förmåga att ta itu med globala folkhälsoproblem inom både infektiös och icke-infektiös etiologi.

Studierna ger dig värdefull kunskap i försöksdesign och analys av resultat. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier medamme structure avancerad utrustning. Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid med mycket kontakt med lärare och kursassistenter.

Utbildningen bedrivs i en internationell miljö med stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas undervisningen kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och karakteriseras av avancerad grundforskning, men också tillämpad forskning. Utbildningen ges på engelska.

Programstruktur

Under masterprogrammets första termin läser du obligatoriska kurser i mikrobiologi respektive immunologi. Termin två inleds med en kurs i immunologi och infektionsbiologi, även den obligatorisk. Under den sista delen av termin två läser du valbara kurser, exempelvis kurser i farmakologi, antibiotika, mikroskopi, genetik och/eller bioinformatik.

Den tredje terminen kan du läsa neurobiologi eller annan valfri kurs samt påbörja examensarbetet. Ditt examensarbete kan vara antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och genomförs i en forskargrupp eller på ett företag. De flesta av våra studenter gör sitt examensarbete vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Om du väljer ett kortare examensarbete kan du göra ett andra projekt eller läsa fler teoretiska kurser. Det finns även möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter under utbildningen.

Karriärmöjligheter

Efter studierna är du väl förberedd för medicinsk, biologisk eller biomedicinsk yrkesverksamhet. Masterprogrammet lämpar sig väl för arbeten inom forskningsintensiva branscher såsom läkemedels- och bioteknikindustrin. Utbildningen ger också en god grund för fortsatta forskningsstudier och forskning inom ämnesområdet.

https://www.biologyeducation.lu.se/education/masters-degree-programmes/master-programme-molecular-biology-immunology-and-infection-biology

Så ansöker du

Inriktning Immunologi och infektionsbiologi Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande, innehållande 120 hp naturvetenskap/biomedicin/teknik vari ska ingå: 45 hp molekylärbiologi omfattande genetik, cellbiologi och mikrobiologi 15 hp human-/zoofysiologi 30 hp kemi inkluderande biokemi Engelska 6/Engelska B.   

Examen & Intyg

Masterexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights