Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Trivs du i gränslandet mellan biologi, biomedicin och kemi? Detta masterprogram ger dig möjlighet att skräddarsy en examen i molekylärbiologi med hjälp av ett stort utbud av kurser inom allt från mikrobiologi, molekylär genetik och biokemi till sinnesbiologi, neurobiologi och immunologi.

Det allmänna masterprogrammet i molekylärbiologi passar dig som vill skapa din egen unika utbildning inom molekylärbiologi. Tillsammans med vår studievägledare utformar du en personlig studiegång. Du kan välja bland ett trettiotal kurser och komponera en examen utifrån egna intressen och förkunskaper.

Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Under dina studier får du både kunskap i teoretisk analys och praktiska färdigheter i våra laborationssalar. Som student får du också fördjupad erfarenhet av försöksdesign och analys av resultat oavsett vilka ämnen du väljer att bygga din kunskapsprofil på. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp.

Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avspänd. Utbildningen bedrivs i en internationell miljö med stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas undervisningen kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och karakteriseras av avancerad grundforskning, men också tillämpad forskning. Utbildningen ges på engelska.

Programstruktur

Den första terminen inleder du med antingen neurobiologi, eukaryot genetik eller mikrobiologi. Därefter följer kurser i exempelvis immunologi, sinnesbiologi eller molekylär mikrobiologi. Under termin två kan du bland annat läsa cellulär och molekylär neurobiologi, immunologi och infektionsbiologi och/eller kurser om antibiotika och mikroskopi. Du väljer fritt från en lista med kurser i molekylärbiologi, biokemi och biomedicin.

Under andra studieåret fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål. Omfånget på ditt examensarbete kan vara antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng. Om du väljer ett kortare examensarbete kan du göra ett andra projekt eller läsa fler teoretiska kurser. Det finns även möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter under utbildningen. Examensarbetet genomför du i en forskargrupp eller på ett företag. De flesta av våra studenter gör sitt examensarbete vid medicinska fakulteten där du även i vissa fall har möjlighet att läsa biomedicinkurser inom ramen för denna masterutbildning.

Karriärmöjligheter

Efter examen kan du söka jobb inom en rad olika områden i näringslivet, akademin och offentlig sektor. Beroende på vilken utbildningsprofil du väljer under studierna kan du arbeta med frågeställningar inom bioteknik, läkemedelstillverkning eller livsmedelsindustrin. Du kan också jobba i forskningslaboratorier på universitet eller högskola. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom området.

 

 

 

 

https://www.biologyeducation.lu.se/education/masters-degree-programmes/masters-programme-molecular-biology-general

Så ansöker du

Inriktning Allmän molekylärbiologi Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande, innehållande 120 hp naturvetenskap/biomedicin/teknik vari ska ingå:     45 hp molekylärbiologi omfattande genetik, cellbiologi, mikrobiologi 7,5 hp human-/zoofysiologi 30 hp kemi inkluderande biokemi Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights