Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i astrofysik

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Om du fascineras av astronomiämnet och dess oändliga kunskapsäventyr ska du söka till vårt masterprogram i astrofysik. Under utbildningen fördjupar du dig inom områden som planetsystem i Vintergatan, stjärnors utveckling och extragalaktisk astronomi.

Vid Lunds universitet har astronomiforskningen en lång tradition av att ligga i den absoluta kunskapsfronten. Som masterstudent får du ta del av en dynamisk miljö präglad av forskningsprojekt på internationell toppnivå, speciellt vad gäller Vintergatan och dess stjärnor, planetbildning och planetsystems utveckling, högenergiastrofysik samt astrometri. Våra medarbetare har i det internationella forskarsamhället även en aktiv och drivande roll vad gäller stora satsningar som exempelvis Gaiasatelliten.

Samtliga lärare på masterprogrammet är forskare, och därför anpassas kurserna kontinuerligt till aktuell forskning. Andelen lärarledd tid är hög. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om de metoder som används av astronomer för att studera och förstå vårt universum. Du får möjlighet att koppla samman och använda kunskaper från tidigare studier inom både fysik och matematik. Exempelvis lär du dig hur man kan beräkna olika stjärnors utveckling och slutstadier utifrån deras ursprungliga massa. Du lär dig även hur man bestämmer stjärnors rörelser, fördelning och avstånd. Du får också kunskap i universums utveckling och de senaste rönen om vilka processer som ligger bakom hur planeter bildas.

Masterprogrammet ger dig omfattande kunskap i statistik samt hantering och analys av stora datamängder. Du övar både muntlig och skriftlig kommunikation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Undervisningen är på engelska.

Programstruktur

Programmet består av ett antal obligatoriska kurser som ger dig bred kunskap om astrofysikens många olika områden samt ett antal valbara kurser som ger dig möjlighet att specialisera dig. Den första terminen läser du inledningsvis en kurs i stjärnornas struktur och utveckling, samt en kurs i antingen extragalaktisk astronomi eller planetära system. Därefter studerar du dynamisk astronomi respektive statistiska verktyg. På vårterminen påbörjar du ditt examensarbete, tillsammans med övriga kurser du väljer att läsa.

Under det andra studieåret fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål beträffande specialisering, mot antingen teoretisk eller observationell astrofysik. Examensarbetet är 60 högskolepoäng och genomförs vid institutionen. Du integreras under examensarbetet i en aktiv forskningsmiljö.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet gör dig väl rustad för en forskarutbildning inom astrofysik, och en stor andel av dem som har gått programmet söker sig vidare som doktorander. Men du kan också välja en karriärväg i näringslivet och då hitta lämpliga jobb inom områden som exempelvis informations- och kommunikationsteknologi där behov finns av kompetens inom avancerad programmering och modellering, statistik och datahantering.

https://www.fysik.lu.se/en/education/masters-degree-programmes/master-programme-astrophysics

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp i fysik eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i fysik. Engelska 6 / Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights