Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Korta YH-utbildningar

Schaktfritt ledningsbyggande

KYH Nationellt, Distans
Längd
8 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Språk
Svenska
Längd
8 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Språk
Svenska
Vill du veta mer?

Beskrivning

Är du projektör, arbetsledare eller yrkesarbetare inom anläggning och redo att kompetensutveckla dig inom schaktfri teknik för mark-och anläggningsarbete? Då är den här YH-kursen rätt för dig! Kursen ger fördjupad kompetens i metoder, verktyg och utrustning för schaktfritt ledningsbyggande i olika användningsområden och geotekniska miljöer för dig med yrkeserfarenhet.

Om Schaktfritt ledningsbyggande

Kursen ger omfattande kunskaper om verktyg, tekniker och metoder för schaktfritt ledningsbyggande vid markarbeten. Du lär dig om schaktfri teknik, dess användningsområden samt vilka ekonomiska och miljömässiga fördelar som finns. Du får färdigheter i att tillämpa schaktfri teknik för effektivisering av markarbeten och ledningsbyggande på arbetsplatsen enligt uppsatta ekonomiska, hållbara och energibesparande mål.

Under kursen

Under kursen får du kunskap om hur schaktfri teknik används för byggande och renovering av ledningsnät för VA, fjärrvärme, fjärrkyla, el, gas och bredband samt hur det underlättar för försörjningskedjor och deponering. Kursen lyfter typiskt förekommande schaktfria metoder av ledningsrenovering för olika tänkbara geotekniska utmaningar.

Utbildningen sker på distans och upplägget är utformat med hänsyn till att du som studerande ska kunna kombinera ditt arbete parallellt med dina studier. Kursen är på halvfart och du kommer att ha undervisning 1-2 dagar i veckan. Via vår läroplattform finns tillgång till kursmaterial, studiehandledning, inspelat material, chattforum och diskussionsgrupper.

Framtid och kompetensbehov

Det finns ett stort kompetensbehov i majoriteten av landet. Fördjupad kompetens av schaktfritt hos både beställarsidan och hos yrkesarbetarna kan göra enorma resurs- och klimatbesparingar samt effektivisera hela processen.

Kursen är framtagen i samråd med branschen som beskriver ett tydligt behov av mer branschkompetens och är utformad för att svara mot det behov som efterfrågas av arbetsmarknaden.

Ansökan och behörighet

Behörighetskrav:

1 år heltid yrkeserfarenhet som arbetsledare, yrkesarbetare, beställare och projektör inom anläggning eller motsvarande yrkesroll.

KYH Nationellt
Årstaängsvägen 33
117 43 Stockholm

Det här är KYH

KYH tillhör topp 10 största yrkesskolor i Sverige. Vi erbjuder utbildningar inom samhällsbyggnad, ekonomi och IT. Just nu är vi 1400 studerande i nästan 60 olika klasser. Vi vill skapa en studentupplevelse för livet, som du känner starkt för under...

Läs mer om KYH Nationellt och visa alla utbildningar.

Highlights