Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

YH-utbildning

Byggnadsingenjör - Klimat och Konstruktion

KYH Nationellt, i Malmö (+2 orter)
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Vill du veta mer?

Beskrivning

Vad gör en Byggnadsingenjör?

Byggnadsingenjörer arbetar i olika programvaror och skapar BIM-modeller med fokus på klimat och konstruktion. BIM (Building Information Management) är en virtuell modell av verkligheten som samlar och organiserar all information från byggnadens livscykel. Modellen visar samtliga faser och delar i byggprojektet under projektets gång.

Som Byggingenjör har du en samordnade roll där dina arbetsuppgifter är att ansvara för att BIM-modellen hela tiden hålls uppdaterad, att regler och föreskrifter följs samt se till att projektet har en så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Under utbildningen 

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om hållbar produktionsmetodik, planering av byggprojekt, byggnadsteknik och konstruktion.

Du lär dig även om hållbara bygg- och installationstekniska lösningar, att analysera och tillämpa modeller och ritningar i CAD och BIM samt värdera och tillämpa konstruktionstekniska metoder och lösningar.

Framtid och kompetensbehov

Det råder stor brist på Byggnadsingenjörer. Enligt data från SCB och Arbetsförmedlingen efterfrågas i genomsnitt 1200 byggnadsingenjörer varje år de senaste 5 åren, men den effektiva nettoökningen har enbart legat på dryga 260 per år, vilket tyder mot en mycket stark efterfrågan på kompetens gentemot utbud.

Exempel på yrkestitlar förutom Byggnadsingenjör:

  • BIM-ansvarig
  • BIM-samordnare
  • Byggnadsingenjör BIM
  • Byggnadskonstruktör BIM
  • Byggnadsprojektör BIM

Ansökan och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

  • Bygg och anläggning 2
    ELLER
  • Matematik 2

Saknar du något behörighetskrav?

Då kanske du kan söka på reell kompetens eller göra ett kostnadsfritt behörighetstest.

KYH Nationellt
Årstaängsvägen 33
117 43 Stockholm

Det här är KYH

KYH tillhör topp 10 största yrkesskolor i Sverige. Vi erbjuder utbildningar inom samhällsbyggnad, ekonomi och IT. Just nu är vi 1400 studerande i nästan 60 olika klasser. Vi vill skapa en studentupplevelse för livet, som du känner starkt för under...

Läs mer om KYH Nationellt och visa alla utbildningar.

Highlights