Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Huddinge

Om utbildningen

Högskoleingenjörsprogrammet Medicinsk teknik kombinerar medicinska och medicintekniska kurser med allmänna teknikkurser, främst inom data- och elektroteknik, vilket skapar många karriärmöjligheter. Efter avslutad utbildning kan du jobba på en medicinteknisk avdelning på ett sjukhus med utbildning, inköp, utveckling och underhåll eller på ett företag som producerar och utvecklar apparatur till vården.Ämnet medicinsk teknik har sin grund i att sjukvården är beroende av kunskap och idéer om hur teknik för hälsa och medicin kan utvecklas och förbättras. Programmet ger praktiska och teoretiska kunskaper i teknik i kombination med anatomi och fysiologi. Det tredje året avslutas med ett examensarbete som kan göras på ett företag, ett sjukhus eller inom en forskningsgrupp på ett universitet.Studierna förbereder dig på att bli en ingenjör som kan vara länken mellan industrin, läkare och vårdpersonal. Du kan jobba på sjukhus eller på företag som tillverkar medicinteknisk apparatur. Som högskoleingenjör i medicinsk teknik har du goda karriärmöjligheter och blir en viktig resurs för en mer effektiv hälso- och sjukvård. Du kan även arbeta med teknik för idrottstillämpningar. Du kan börja jobba direkt efter examen, men du har också flera möjligheter till fortsatta studier på en magister- eller masterutbildning i Sverige eller utomlands.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet och särskild behörighet till årskurs 1 på programmet samt följande särskilda behörighet: För årskurs 2 slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng av obligatoriska kurser inom sökt program, varav minst 35 högskolepoäng ska ingå i årskurs 1.För årskurs 3 krävs även att minst 90 hp av obligatoriska kurser från åk 1 och 2 på sökt program är uppfyllda.

Examen & Intyg

Högskoleingenjörsexamen
Kungliga Tekniska högskolan
100 44 Stockholm

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område...

Läs mer om Kungliga Tekniska högskolan och visa alla utbildningar.

Highlights