Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård

Karolinska institutet, i Huddinge
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2025

  • Klassrum
  • Huddinge

Om utbildningen

Som anestesisjuksköterska ingår du i teamet runt patienten. Du ansvarar bland annat för att i samråd med ansvarig anestesiolog, planera och genomföra anestesi i samband med kirurgiska procedurer och undersökningar.

Studierna i anestesiologisk omvårdnad fokuserar på teknologisk, personcentrerad, evidensbaserad och säker vård med patientens välbefinnande i fokus. Programmet är en helfartsutbildning, som till största delen består av webbaserade lärandeaktiviteter samt även fysiska träffar på campus Flemingsberg. Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) sker under tre av utbildningens kurser och plats erbjuds inom Region Stockholm.

Som anestesisjuksköterska kan du arbeta på exempelvis anestesiavdelningar, pre- och postoperativa avdelningar, smärtbehandlingsavdelningar, akutmottagningar och inom prehospital vård.

Så ansöker du

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen
Karolinska institutet
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...

Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar.

Highlights