Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Institutionen för socialt arbete erbjuder från och med hösten 2019 en legitimationsgrundande psykoterapiutbildning. Den vänder sig till dig som har en grundläggande akademisk utbildning för människovårdande yrke samt grundläggande psykoterapiutbildning om 60 hp och som därefter har arbetat i minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning. Psykoterapeutprogrammet vänder sig särskilt till dig som har erfarenhet av professionellt socialt arbete och utgår från det sociala arbetets perspektiv som erfarenhetsgrund för att bedriva psykoterapeutiskt arbete. Programmet syftar till att ge en legitimationsgrundande individualpsykoterapeutisk utbildning på psykodynamisk grund med relationell och integrativ psykosocial inriktning. Utifrån psykodynamisk relationell teori och metod infogas successivt kognitiva och systemiska perspektiv samt social analys i en behandlingsteoretisk ram. Efter godkänd utbildning finns möjligheten att söka legitimation som psykoterapeut hos socialstyrelsen.ANSÖKANAnsökan till program görs på www.antagning.se och betyg och intyg laddas upp enligt anvisningarna. Ansökan skall kompletteras med tre dokument som skickas med post direkt till Institutionen för socialt arbete. 1. En särskild meritsammanställningsblankett, som du finner på institutionens hemsida. I meritsammanställningen skriver du vilka dokument du bifogat i din elektroniska ansökan på antagning.se 2. Ett personligt brev. 3. Arbetsgivarintyg, efter den mall som finns angiven i meritsammanställningen.Se www.socarb.su.se/psykoterapeut för meritsammanställningsblankett, postadress för dokument som ska skickas in samt ytterligare information om att ansöka till programmet.De som är mest meriterade kallas till personlig intervju efter ansökningstidens slut. Besked om antagning kommer under juni månad.

Så ansöker du

1. Svenska 3 och Engelska 5.2. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska och kvalificerade psykosociala arbetsuppgifter under handledning av legitimerad psykoterapeut företrädesvis med handledarutbildning, under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen.3. När psykoterapeututbildningen startar skall minst två år ha passerat sedan den grundläggande psykoterapiutbildningen godkänts i sin helhet.4. Den sökande skall ha genomgått egen psykoterapi omfattande minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut.5. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer att arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och kvalificerat psykosocialt arbete inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen inom utbildningens ram.1. Socionomexamen, eller2. Avlagd psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser, eller3. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller4. Annan motsvarande examen.För den med socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning.

Examen & Intyg

Psykoterapeutexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights