Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

Längd
75 hp
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
26 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
75 hp
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
26 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

Om programmet

Som examinerad distriktssköterska från Högskolan i Skövde får du en mycket bred kompetens – vilket krävs idag. Under studierna får du kunskap om hur du genomför en systematisk klinisk undersökning samt hur du bedömer, åtgärdar och utvärderar komplexa hälsoproblem utifrån patienters helhetssituation.

Programmet innebär studier på heltid under 2,5 terminer eller på halvfart 5 terminer. Studierna bedrivs både på campus och via Högskolans digitala lärplattform Canvas. Utbildningen ger dig behörighet att vaccinera i enlighet med barnvaccinationsprogrammet, förskriva förbrukningsartiklar samt vissa läkemedel.

Ansökningsperiod 2023

Datum för anmälan: 15 februari till 15 mars.

Det här läser du på programmet

I utbildningen ingår såväl teoretiska studier inom omvårdnad och biomedicin som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I de teoretiska studierna läser du om såväl barn och ungdomars hälsa som vuxna och äldres hälsa, undersökningsmetodik och hälsobedömning samt förskrivningsrätt för vissa läkemedel. Du genomför din VFU inom barnhälsovård, elevhälsa, kommunal hälso- och sjukvård eller primärvård. Under VFU tillämpar och fördjupar du dina kunskaper och färdigheter. Läser du programmet på halvfart rekommenderas att VFU genomförs som helfartsstudier. VFU-platserna planeras i möjligaste mån till Högskolans närområde. Utdrag från belastningsregistret ska visar inför VFU.

Vetenskaplig teori och metod finns med som en röd tråd genom utbildningen, som avslutas med att du skriver en magisteruppsats.

Utbildningen ges på svenska, men kurslitteratur och artiklar på engelska förekommer.

Passar det här programmet mig?

Distriktssköterskeprogrammet vänder sig till dig som är sjuksköterska och har 1 års yrkeserfarenhet. Du är intresserad av att arbeta riktat mot individer i sitt sammanhang, där aspekter som närmiljö och samhälle beaktas. Yrket som distriktssköterska ställer stora krav på din förmåga till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar.

Ett personcentrerat arbetssätt är grunden för att stödja och stärka individen, familjen och gruppen i det hälsofrämjande arbetet där omvårdnads- och medicinska ställningstaganden integreras.

Jobb efter examen

Distriktssköterskan arbetar inom många olika verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna är skiftande. I arbetet ingår att identifiera och bedöma patienters vårdbehov samt genomföra åtgärder som främjar hälsa och förebygger ohälsa i alla åldersgrupper.

I dagsläget råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Dessutom beräknas cirka 60 procent av dagens distriktssköterskor att gå i pension under de närmaste 15 åren. Möjligheterna till anställning som distriktssköterska efter din utbildning anses därför vara goda.

Läsa vidare

Utbildningen ger dig en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska samt en filosofie magisterexamen i omvårdnad. Efter examen är du behörig att genomgå utbildning på forskarnivå.

För mer information om Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

26 augusti, 2024

  • Klassrum
  • Skövde

Behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

Urval

Avklarade högskolepoäng.

Språk

Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 SKÖVDE

Kreativ miljö

Du kanske vill göra något nytt. Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör. Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen. Du kanske vill förändra världen. Eller så vill...

Läs mer om Högskolan i Skövde och visa alla utbildningar.

Highlights