Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialpedagogprogrammet

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Specialpedagogprogrammet är en vidareutbildning för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om olika förhållanden i såväl samhälle och skola, och om faktorer på individnivå, vilka riskerar till att leda till svårigheter i lärandet. Specialpedagogen agerar som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda.

Specialpedagogiska programmet ger kvalificerade kunskaper om hur du arbetar med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer. Det handlar om att arbeta förebyggande, och att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt att genomföra pedagogiska utredningar som ser barnet och dess situation på skol-, grupp- och individnivå. I arbetet ingår också att implementera och följa upp åtgärder. Målet är att möta barn/elevers olika behov för att bidra till en inkluderande skolmiljö.

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs som halvfarts campusutbildning (30 hp/år) med distansinslag med 10-12 träffar per termin. Träffarna förläggs i möjligaste mån på samma veckodagar genom hela utbildningen. Se vidare information på länken nedan.

Arbetsmarknad och undervisningsbehörighet

Arbetsmarknaden är mycket god både för närvarande och på 5-10 års sikt enligt Arbetsförmedlingen. Specialpedagoger får ingen utökad behörighet på sin legitimationshandling.

Förkunskapskrav

Förkunskapskraven består av tre delar

Examen: avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande.
Gymnasieämnen: svenska B/svenska 3/svenska som andraspråk B/svenska som andraspråk 3 och engelska A/engelska 6.
Yrkeserfarenhet: tre år omfattande minst halvtid av pedagogiskt arbete efter examen. Yrkeserfarenheten skall vara inom lärarexamens verksamhetsområde. Yrkeserfarenheten ska fyllas i ett tjänstgöringsintyg som finns på www.lararutbildning.gu.se/spp. Där kan du också läsa mer om ansökan, arbetsmarknad och kursernas innehåll.

Så ansöker du

Särskild behörighet till utbildning som leder till specialpedagogexamen har den med avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande. Lärarexamen ska vara riktad mot det svenska utbildningssystemet, alternativt vara kompletterad mot svensk lärarlegitimation. Dessutom krävs tre års styrkt yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid efter erhållen examen. Yrkeserfarenheten skall vara inom lärarexamens verksamhetsområde. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3/Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.

Examen & Intyg

Specialpedagogexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights