Redaktionell praktik, litteraturvetenskapligt kandidatprogram

Göteborgs universitet - Humanistiska fakulteten
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
180 hp
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Om utbildningen

Redaktionell praktik, litteraturvetenskapligt kandidatprogram ger dig grundläggande litteraturvetenskapliga kompetenser som kan omsättas i kreativa redaktionella processer. Kurserna i programmet ger både historiska och teoretiska perspektiv och utvecklar praktiska kompetenser. Mediehistoria kombineras med grafisk formgivning, kurser om modernitet och offentlighet kombineras med dagsaktuell kulturpolitik och bokmarknad. Projektledning varvas med textsamtal. Samtidigt som det egna skrivandet tränas, utvecklas förmågan att läsa andras skrivande.

Innehåll

Första året läser du grund- och fortsättningskurser i litteraturvetenskap. Under andra året varvas teoretiska och praktiska kurser i bland annat redaktionellt arbete, textutveckling, grafisk formgivning, litteraturkritik, medieteori och kulturpolitik. I flera av kurserna får du genomföra projektarbeten bland annat genom att redigera och publicera böcker eller arrangera offentliga kulturevenemang. Du kommer att arbeta praktiskt med olika format, såväl tryck som digitalt och kommer att fördjupa dig i mediernas och de redaktionella praktikernas teori och historia. Under tredje året skriver du ett kandidatexamensarbete och gör praktik exempelvis på en redaktion, ett förlag eller en kulturinstitution i Sverige eller utomlands.

Examen, fortsatta studier och framtid

Utbildningen leder till en Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Litteraturvetenskap. Efter avslutade studier kan du välja att läsa vidare på avancerad nivå.

Utbildningen kommer ge dig teoretiska så väl som praktiska kunskaper inom textredigering, olika publiceringsformat och litterära evenemang vilket rustar dig för arbete på förlag, tidningar och tidskrifter, kulturinstitutioner eller inom bildningssektorn.

Läs mer om utbildningen på vår hemsida: https://lir.gu.se/utbildning/grundniva/littvet/redaktionell-praktik

Viktig tilläggsinformation 2020-03-16 inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kurserna inom programmet att ges online så länge det är påkallat.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000