Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Pedagogik, kandidatprogram

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Pedagogik behandlar frågor om hur kunskaper, färdigheter, attityder och förhållningssätt utvecklas och påverkas på individ-, grupp- och systemnivå. Pedagogik är ett brett kunskapsområde med fokus på frågor som är grundläggande för det växande kunskapssamhället.

Innehåll

I programmet får du möta centrala pedagogiska teorier och aktuell forskning. Innehållet kretsar kring utbildning och kompetensutveckling knutet till individers livslånga lärande, betydelsen av olika utbildningsinitiativ för demokrati, samhällsutveckling och politiska strävanden på nationell och internationell nivå, liksom hur utbildning är relaterad till makt och social differentiering.

I projektform får du lära dig hur man planerar, genomför, leder och utvärderar projekt.

Du får också utveckla generiska färdigheter som till exempel att utreda, kartlägga, organisera, analysera, kommunicera, arbeta mot en deadline och att samarbeta.

Under utbildningens fjärde termin väljer du själv vilka kurser du vill läsa. Det ger dig möjlighet att profilera din utbildning i önskad riktning. Du kan läsa kurser utomlands, vid Göteborgs universitet eller annat lärosäte i Sverige.

Göteborgs universitet har samarbetsavtal med många universitet världen över.

http://utbildning.gu.se/studerautomlands

Vidare studier

Programmet förbereder för vidare studier på avancerad nivå.

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet finns masterprogram inom Utbildningsvetenskaplig forskning, Barn- och ungdomsvetenskap, Informationsteknologi- och lärande,  Aktionsforskning samt Utbildningsledarskap.

 Efter genomförd masterutbildning är du behörig att studera vidare på forskarnivå.

 http://uf.gu.se/utbildning/program

Arbetsområden

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av och vill arbeta med frågor som rör pedagogik, pedagogisk utveckling, kommunikation och ledarskap. Behovet av pedagogisk kompetens och expertis ökar i samhället. Frågor om hur kunskap och kompetens skapas, utvecklas, används och organiseras är betydelsefulla för arbetslivet i både privat och offentlig sektor.

I rapporten Uppföljning av pedagoger utexaminerade från Göteborgs universitet 2015 kan du läsa om vad den första kullen som gick ut programmet arbetar som idag. Rapporten hittar du under Alumnrapport. Gå till rapport >>

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights