Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Organisering, management och samhälle

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges med tre olika inriktningar: Organisering, management och samhälle eller Policyanalys eller Redovisning och revision.

Inriktningen Organisering, management och samhälle handlar om processer och roller i den offentliga förvaltningen samt om interaktionen mellan den offentliga förvaltningen och dess omvärld. Du lär dig hur politisk styrning omvandlas till den offentliga förvaltningens organisering, där chefer tillsammans med medarbetare initierar och driver förändringsarbete samt utvärderar sin verksamhet. Utbildningen rustar dig för arbete i mångsidiga chefsroller.

Den första terminen är uppdelad på två kurser. I kursen Organisation och omvärld diskuteras hur organisationer, särskilt inom offentlig förvaltning, förhåller sig till och interagerar med sin omvärld. Den andra kursen, Ledarskap inom offentliga organisationer, handlar om offentliga organisationers särart i förhållande till andra slags organisationer och samhället. Du studerar ledar-, chefs-, och medarbetarroller och hur dessa roller sinsemellan samspelar.

Termin två börjar med en kurs i kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder, vilket ger dig en grundläggande förståelse för forskningsmetoder inom det samhällsvetenskapliga ämnet. Efter kursen får du möjlighet att välja bland olika valbara kurser. Detta flexibla upplägg ger dig friheten att forma din utbildningsprofil och fördjupa dig i de områden som intresserar dig mest.

Under den tredje terminen kan du välja mellan att göra praktik eller fortsätta med valfria kurser. Du har möjlighet att praktisera på spännande arbetsplatser inom exempelvis kommunala förvaltningar, statliga myndigheter, ambassader utomlands eller privata organisationer som arbetar mot offentlig sektor. För den som är intresserad finns även möjlighet att studera utomlands under terminen.

Den sista terminen ägnas åt ett examensarbete i form av en uppsats. Här får du chansen att använda de färdigheter du har utvecklat under utbildningen för att skriva en uppsats. Tillsammans med en handledare får du fördjupa dig i ett vetenskapligt område som du själv väljer.

Du ansöker alltid till den tvååriga utbildningen, men det finns även möjlighet att avsluta efter ett år med en ettårig master (magister). Om du väljer att gå den ettåriga mastern börjar du med termin 1 tillsammans med studenterna som läser den tvååriga mastern. Därefter följer en metodkurs under första halvan av termin två. Slutligen avslutar du med att skriva en uppsats omfattande 15 hp (en halv termin).

Så ansöker du

Kandidatexamen omfattande 180 hp inom samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande svensk eller utländsk examen. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. 

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights