Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Kritiska studier, masterprogram

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Vill du utveckla din förmåga till kritiskt tänkande och träna humanistiska färdigheter som kan omsättas i yrkesliv eller fortsatta forskarstudier? Vill du ge bredd, djup och tydligare arbetslivsanknytning åt dina ämnesstudier? Kritiska studier är ett masterprogram i avancerad humanvetenskaplig teori och praktik som leder till masterexamen i något av huvudområdena litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier.

Om utbildningen

Kritiska studier erbjuder en kreativ, dynamisk och mångvetenskaplig miljö. Utöver programkurserna får du möjlighet att delta i vetenskapliga seminarier vilket ger dig god inblick i pågående forskningsprojekt.

Från olika perspektiv behandlar vi frågan om vilka innebörder som vidhäftar begreppet kritik, såväl under tänkandets, estetikens och politikens historia som i vår samtid. Programkurserna rör sig i skärningspunkten mellan humaniora, konst och offentlighet ofta med fokus på förhållandet mellan akademin och det omgivande samhället. Internationella utblickar sker genom gästföreläsningar och det finns goda möjligheter till utbytesstudier liksom praktik och fältarbete (i Sverige eller utomlands).

Kritiska studier är ett sätt gå vidare med humaniorastudier på avancerad nivå i ett sammanhang som:

  • har direkt anknytning till pågående forskning
  • erbjuder en intellektuell och studiesocial gemenskap,
  • rymmer ett kontinuerligt kritiskt samtal inom och mellan kurser, liksom med verksamma från intellektuell och kulturell offentlighet
  • aktiverar kritisk praktik i olika former såsom litteratur-, teater- och konstkritik, publicering, konferenser m.m.

Innehåll

Jämte obligatoriska och valbara kurser utgörs programmet av Seminariet för Kritiska studier[NO1] : regelbundna tillfällen där vi under kritiska former ventilerar aktuella frågor. Här möter vi redaktörer, forskare, författare, översättare, politiker, konstnärer, och andra verksamma inom akademi, förvaltning, konst- och kulturliv.

Kritiska studier erbjuder också en unik möjlighet för dig med kandidatexamen i annat huvudområde än litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier att ta en masterexamen i något av dessa ämnen. Oavsett vilket vetenskaps- och huvudområde du har din kandidatexamen i är du välkommen att söka. Full behörighet kan i sådana fall ges efter individuell granskning av ditt kandidatexamensarbete (se Förkunskapskrav nedan). Har du inte läst vald inriktning tidigare kompenseras detta genom en särskild studiegång inom programmet. Studiegången varierar således beroende på om du har tidigare studier i vald programinriktning eller ej.

Examen

Utbildningen leder till en masterexamen i vald inriktning, litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier, och ger behörighet att söka forskarutbildning i detta huvudområde.

 

 

Så ansöker du

Kandidatexamen med huvudområde idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap eller teaterstudier/dramatik, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet. Skicka i så fall in kandidatexamensarbete (eller motsvarande) till kritiskastudier@lir.gu.se för en individuell bedömning senast sista kompletteringsdag. Det som granskas är förutom grundläggande formalia och stil, förmåga att föra ett kritiskt, vetenskapligt resonemang med utgångspunkt i en självständigt formulerad forskningsfråga.

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights