Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Arkeologisk praktik och teori

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Programmet som startar vartannat år, riktar sig till dig som är intresserad av arkeologiskt forsknings- och utvecklingsarbete, eller som siktar på en framtida yrkeskarriär inom kulturarvssektorn, exempelvis inom arkeologisk fältverksamhet och kulturarvspedagogik.

Det omfattar ett eller två års heltidsstudier beroende på om du läser till magister- eller masterexamen.

Programmet är en både forskningsförberedande och yrkesförberedande utbildning. Du har efter programmet en vidgad kunskap om relationen mellan, och kombinationen av, arkeologins praktiska, metodologiska och teoretiska delar. Du är efter utbildningen väl förberedd att hantera arkeologins praktik och teori antingen på en forskarutbildning eller genom att arbeta inom den arkeologiska fält- och förmedlingsverksamheten.

Under utbildningen lär du dig den arkeologiska kulturmiljövårdspraktikens, fältverksamhetens och uppdragsarkeologins historia och utveckling, samt de regelverk och den organisation som i dagsläget utgör ramverket för uppdragsarkeologin. Vidare lär du dig bland annat att arbeta med digital fältdokumentation och Geografiska informationssystem (GIS). Den som följer den 2-åriga studiegången mot Masterexamen genomför även ett praktikprojekt kopplad till någon extern eller intern kulturarvsverksamhet.

Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete där du själv väljer att fördjupa dig inom något eller några av programmets tematiska delar.

Så ansöker du

För tillträde till programmet krävs Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, inom huvudområdet Arkeologi (90 hp), alternativt Fil. Kand. examen (120 p) med ämnet Arkeologi som huvudämne (60 p) (enligt kursplaner gällande till 2007-06-30).

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg
Highlights