Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Musik

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
330 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
330 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

OBS! Denna inriktning gäller musik som förstaämne i kombination med annat ämne. Musik som ett-ämnesinriktning heter Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, ett ämne med fördjuping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildning. Du läser 1-2 skolämnen varvat med praktik samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa. Inriktningen omfattar 300-330 hp och leder till en ämneslärarexamen på avancerad nivå. Observera att du enbart söker till programmets förstaämne (210 hp) resterande 90 hp i ditt andraämne väljs efter programmets start.

Utbildningen omfattar tre områden:
•    utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
•    ämnesstudier (210-240 hp), fördelade över ett eller två ämnen
•    verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Kurser som ges inom utbildningsvetenskaplig kärna är framtagna för att du som blivande lärare ska få kunskaper som behövs för ditt kommande yrkesliv. Kurserna behandlar kunskaper som är väsentliga för dig som vill arbeta som lärare i gymnasieskolan. De löper som en röd tråd genom hela utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke som exempelvis skolans styrdokument, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, konflikthantering, utvärdering, forskningsmetodik, bedömning och betygsättning samt skolväsendets historia och organisation.

Ämnesstudier

Din ämneskombination omfattar alltid ett förstaämne om minst 120 hp. Ditt andraämne omfattar 90 hp. När du söker till programmet, söker du också ditt förstaämne. Ditt andraämne väljs efter påbörjade studier. En stor del av din utbildning kommer ägnas åt dina ämnesstudier som också innehåller ämnesdidaktik och metodik, vilket gör att du får de verktyg som du behöver för att bli en engagerad och kunnig lärare inom dina ämnesområden.

Information om val av andraämne

Ditt andraämne söker du först efter att du har påbörjat dina studier. Olika ämnen kräver olika förkunskaper i form av behörigheter. Information om vilka första- och andraämnen som går att kombinera, samt  förkunskapskrav för respektive ämne finns på: https://studentportal.gu.se/dina-studier/soka-kurser-under-studietiden?i_kau=1

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Färdighetsprov

Söker du en kombination där något av ämnena Dans, Musik eller Teater ingår ska du göra ett färdighetsprov. Mer information om proven: https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/sok-till-amneslarare-i-musik

Mer information om ämnen inom programmet

lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/amnen

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, godkänt färdighetsprov i musik

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights