Utbildningstest - Samhällsvetenskapliga Samir

Du är en pedagogisk person som brinner för att lära ut dina kunskaper till andra. Du är en bra ledare som ser potential i andra och är duktig på att leda andra i sitt arbete.

Läs om de andra profilerna här:

Ekonomiska Enya, Naturnära Nour, Tekniska Thea, Omhändertagande OssianKommunikativa Kasper, Estetiska Ebba, Serviceinriktade Simon.

Samhällsvetenskapliga Samir

Du Blev: Samhällsvetenskapliga Samir

Du är en pedagogisk person som brinner för att lära ut dina kunskaper och erfarenheter till andra. Du är nog en bra ledare som ser potential i andra och är duktig på att leda andra i sitt arbete. I framtiden vill du ha ett jobb där du får möjlighet att jobba med andra människor, du har alltid varit intresserad av hur andra människor fungerar. Du förstår varför psykologi är viktigt och är både pedagogisk och diplomatisk, när du pratar så lyssnar andra. Exempel på yrken som kan intressera och passa dig är lärare, pedagog, psykolog, coach eller beteendevetare.

Nedan följer ett urval av yrken och utbildningar som kan passa dig!

Samhällsvetenskap och statsvetenskap

Många väljer samhällsvetenskap i gymnasiet för att det är en bred utbildning som ger dig en bra grund att stå på. Samma sak gäller för högre studier. Mycket inom samhällskunskapen handlar om förmågan att analysera, se sammanhang och att bedöma information för att på bästa sätt kunna fatta viktiga beslut. Yrken inom samhällsvetenskapen är bland annat journalist, politiker, statsvetare, psykolog, informationschef eller ekonom.

Sök utbildningar inom samhällsvetenskap
Sök utbildningar inom statsvetenskap

Lärare, undervisning och vägledning

Att arbeta som lärare och med att undervisa och vägleda andra i sina val kräver mycket av dig: det gäller att vara pedagogisk, auktoritär och samtidigt ha förmågan att lyssna. Det är viktigt att du är duktig på att förklara vad du menar och motivera varför det är bra att kunna vissa saker.

Sök lärarutbildningar
Sök lärarassistentutbildningar

Pedagogik

Pedagogik betyder läran om utbildning, och då framför allt utbildning för barn. Inom pedagogiken studeras livsvillkor och utvecklingsmöjligheter för individen, som oftast alltså är ett barn.. Frågor som arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, lära, migration och etniska relationer studeras också. Att ha pedagogiska kunskaper är viktiga både för verksamheter och inom samhällets institutioner.

Sök utbildningar inom pedagogik

Sociologi

Inom sociologin studeras sociala grupper, relationer och beteenden. Du studerar människan som social och kulturell varelse och skaffar dig de kunskaper som krävs för att kartlägga och analysera händelser i samhället. Du får lära dig hur olika grupper av människor agerar och reagerar på olika sätt och varför det är så.

Vanliga undervisningsämnen inom sociologin är sociala normer, konflikter, sexism, rasism, sociala rörelser och genusforskning. Yrken du kan bli är exempelvis socionom eller utredare.

Sök utbildningar inom sociologi

Beteendevetenskap

En beteendevetare är expert i hur människor fungerar i olika sammanhang. Du kan exempelvis ha spetskompetens inom ett företag, för att hjälpa företaget att utveckla och förbättra sin kommunikation och relationerna med sina anställda.

Sök utbildningar inom beteendevetenskap

Psykologi

Inom psykologin finns många områden att studera. Psykologi ingår i det hela det mänskliga beteendet och vart vi än befinner oss: på arbetsplatser, i skolan och så vidare. Psykologi är läran och vetskapen om de psykiska processerna och vad som påverkar dem. Det betyder att människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor studeras.

Sök utbildningar inom psykologi

Filosofi

Filosofin kom till i det antika Grekland och omfattade studier om all dåtida vetenskap och kunskap. Filosofin är det mest grundläggande inom alla akademiska ämnen och dagens vetenskaper har sitt ursprung ur filosofin som ständigt ifrågasätter det vi tar för givet. Studier i filosofi lär dig att studera de mest grundläggande frågorna på ett kritiskt sätt. Du övar upp en förmåga att argumentera logiskt och får förståelse för komplicerade resonemang.

Sök utbildningar inom filosofi

Religion och teologi

Att studera religion betyder att studera dess bakgrund men också utvecklingen. Religion kan vara en känslig fråga att diskutera och kräver stor kunskap och ett objektivt sätt att se på saken. Genom att studera religion får du förmågan att problematisera och analysera religioner och deras roll i samhälle, kultur och stat. Teologi är ett uttryck som kan jämföras med religionsvetenskap.

Sök utbildningar inom religion och teologi

Historia

Historien är intressant och viktig att studera för att få en förståelse för varför och på vilket sätt saker har hänt, och hur vi kan arbeta för att förhindra att liknande situationer upprepas. Yrken som arkeolog, historiker, forskare, lärare eller museitjänsteman är bara några yrken du kan välja på efter en avklarad utbildning inom historia.

Sök utbildningar inom historia

Internationella relationer och bistånd

Du brinner för att hindra vissa situationer från att inträffa. Du är duktig på att se vilka konsekvenser val kan få redan innan de sker och tycker om att arbeta långsiktigt och relationsbyggande. Kanske ser du dig själv arbeta internationellt med mänskliga rättigheter, samhällsutformning eller med urbanisering, alltså att människor väljer att lämna landet för städerna. Områden som samhällsvetenskap, geografi, internationella relationer eller miljö passar dig!

Att arbeta med internationella relationer betyder att du studerar sättet som politik, ekonomi och samhälle  samarbetar på, ur ett internationellt sammanhang. Du lär dig analysera hur utvecklingen har en tendens att ske på och du vill arbeta med att förbättra dagens samhälle, både nationellt och internationellt. Områden du kan arbeta inom är exempelvis bistånd, mänskliga rättigheter, utveckling samt utrikespolitik.

Sök utbildningar inom internationella relationer
Sök utbildningar inom utvecklingsstudier och bistånd

Språk

Har du lätt för att lära dig nya dialekter och språk? Språkkunniga behövs alltid och om du är utbildad och duktig kan du komma långt. Du kan arbeta med översättningar, på ambassader, som tolk med mera. Inom området språk finns både kortare och längre utbildningar att välja mellan.

Sök utbildningar inom språk

Stämde detta inte in på dig? Tryck på länkarna under diagrammet längst upp för att läsa om de andra profilerna. Kanske ligger du väldigt nära två olika profiler? Möjligheterna är oändliga! Lycka till!


Annonser