Frågor och svar om omställningsstudiestödet

Studiestödet för dig som befinner dig mitt i arbetslivet. För dig som funderar på att ansöka har vi samlat och besvarat några av de vanligaste frågorna. 

Omställningsstudiestödet är ett studiestöd som är nytt sedan hösten 2022. Det riktar sig till dig som redan arbetar men som vill göra något nytt. Med hjälp av omställningsstudiestödet kan du nämligen bredda din kompetens, antingen genom att vidareutbilda dig inom det område där du redan arbetar eller genom att byta bana helt. 

Omställningsstudiestödet kan framför allt hjälpa dig som varit sugen på att sätta dig bakom skolbänken igen men som inte vågat lämna tryggheten av en anställning. Med omställningsstudiestödet får du nämligen ett bidrag som kan motsvara upp till 80 procent av din tidigare inkomst och möjligheten att ta ett lån baserat på din tidigare inkomst. 

Frågor och svar om omställningsstudiestödet

För att du ska kunna ansöka om omställningsstudiestöd behöver du och den utbildning du väljer uppfylla vissa krav. För att göra det enklare för dig som funderar på att ansöka om omställningsstudiestöd har vi samlat och besvarat några av de vanligaste frågorna. 

💡 Vad är omställningsstudiestöd? 

Omställningsstudiestöd är namnet på CSN:s studiestöd som innebär att du som arbetat i några år kan vidareutbilda dig med ett stöd på upp till 80 procent av din lön. 

💡 Har jag rätt till omställningsstudiestöd?

För att ha rätt till omställningsstudiestöd finns det en del villkor som du behöver uppfylla. Du behöver till exempel: 

  • vara minst 27 år men inte äldre än 62
  • ha arbetat i minst 8 år av de senaste 14 åren
  • ha arbetat minst 1 år av de senaste 2 åren
  • välja en utbildning som ger rätt till studiemedel
  • välja en utbildning som gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det behöver alltså finnas ett behov av både arbetskraften och kompetensen 

💡 Kan jag läsa vilken utbildning som helst? 

För att ge rätt till omställningsstudiestödet måste utbildningen du väljer godkännas. Du kan utgå från att alla utbildningar i Sverige som idag ger rätt till vanligt studiemedel också ger dig rätt till omställningsstudiestöd. Det innebär att du kan välja bland olika utbildningar på universitet och högskola, yrkeshögskola, komvux eller folkhögskola.

Utöver att utbildningen ska vara studiemedelsberättigad måste utbildningen även stärka din position på arbetsmarknaden, med andra ord möta arbetsmarknadens behov. Tänk på att du inte kan söka omställningsstudiestöd för utbildningar som din arbetsgivare är skyldig att ge dig och heller inte utbildningar som ger dig en kompetens kopplad till en specifik arbetsgivare. 

Hitta din nästa utbildning här

💡 Hur länge kan jag få omställningsstudiestöd?

Om du studerar på heltid kan du som längst få omställningsstudiestöd i 44 veckor, vilket motsvarar ungefär ett års studier. Om du väljer att läsa en utbildning på deltid kan du istället få omställningsstudiestöd i 88 veckor. Genom att ta ut mindre studiestöd än din faktiska studietakt kan du få antalet veckor med omställningsstudiestöd att räcka längre. 

För dig som är under 40 år får utbildningen du väljer inte vara längre än 80 heltidsveckor eller motsvarande antal veckor om utbildningen ges på deltid. Från det att du fyller 40 år finns det ingen gräns på hur lång utbildningen får vara.  

💡 Hur mycket kan jag få? 

Hur mycket du kan få ut av omställningsstudiestödet beror helt på hur din inkomst tidigare sett ut. Bidraget ska motsvara 80 procent av din inkomst, upp till ett maxbelopp som under 2024 är satt till 5 275 kronor per vecka. Du kan även i vissa fall söka kompletterande omställningsstudiestöd genom din omställningsorganisation. Bidraget är pensionsgrundande men tänk på att det även är skattepliktigt. 

💡 Hur mycket får jag låna? 

Utöver bidraget kan du även ta ett omställningsstudielån. Det finns för att du ska kunna komma upp i din normala inkomst efter skatt samtidigt som du studerar. Precis som med bidraget baseras lånet på din inkomst. För lånet finns också ett maxbelopp och för 2024 är det satt till 13 704 kronor i månaden. Här hittar du en tabell med maxbelopp för både bidrag och lån utifrån inkomst.

💡 Jag har använt alla mina studiemedelsveckor – kan jag ändå ansöka om omställningsstudiestöd? 

Omställningsstudiestödet likställs inte med vanligt studiemedel vilket innebär att du kan ansöka om omställningsstudiestöd fast du studerat tidigare och redan använt dina vanliga studiemedelsveckor. 

💡 Får jag arbeta samtidigt som jag pluggar? 

Det är okej att arbeta samtidigt som du studerar med omställningsstudiestöd. Tänk dock på att du enbart kan få omställningsstudiestöd för den tiden du inte arbetar. Det innebär att om du arbetar 50 procent kan du bara få omställningsstudiestöd för resterande 50 procent även om du studerar 100 procent. Till skillnad från ett vanligt studielån finns det heller inget fribelopp att ta hänsyn till. 

💡 När kan jag ansöka? 

Det finns två ansökningsomgångar per år och när du kan ansöka beror på när du har tänkt påbörja dina studier. Om du planerar att studera under hösten är tidigaste dagen för ansökan den 1 april och om du planerar att studera under våren är det 1 oktober som gäller. Du ansöker via CSN:s hemsida. Här hittar du en guide för hur du fyller i ansökan.

💡 Blir jag återbetalningsskyldig? 

Bidragsdelen är pengar som du får. Du blir enbart återbetalningsskyldig för pengarna som du lånar av CSN. Du börjar inte betala tillbaka lånet förrän tidigast sex månader efter att du avslutat dina studier. 

💡 Måste jag tillhöra en omställningsorganisation för att kunna få omställningsstudiestöd? 

För dig som saknar kollektivavtal och därmed inte tillhör någon omställningsorganisation finns det en nyinrättad, offentlig omställningsorganisation från Kammarkollegiet dit du kan vända dig för rådgivning. 

Hitta en utbildning som passar dig

Källa: Centrala Studiestödsnämnden 

Wilma Abrahamsson Hjärne

Wilma Abrahamsson Hjärne

Digital Content Specialist (Visa mer)
Wilma arbetar som Digital Content Specialist på studentum.se. Hennes mål är att skapa bra innehåll för att inspirera framtida studenter att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med sitt skånska ursprung har hon bland annat studerat socialt arbete vid Lunds Universitet för att några år senare examineras som Webbkommunikatör vid Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar älskar Wilma att arbeta med grafiska uttryck och skapa inspirerande innehåll till våra sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om att få ihop livet runt omkring studierna. (Mindre)

Om

Wilma arbetar som Digital Content Specialist på studentum.se. Hennes mål är att skapa bra innehåll för att inspirera framtida studenter att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med sitt skånska ursprung har hon bland annat studerat socialt arbete vid Lunds Universitet för att några år senare examineras som Webbkommunikatör vid Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar älskar Wilma att arbeta med grafiska uttryck och skapa inspirerande innehåll till våra sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om att få ihop livet runt omkring studierna.

Annonser