Yrken inom säkerhet

Att arbeta med att skydda människor på olika sätt är en viktig del för i säkert samhället. Ta reda på mer om olika yrken inom säkerhet och vilken utbildning som krävs.

Kvinna med vaktuniform

Att jobba inom säkerhet innebär många gånger att kunna hantera och förvalta ett stort och viktigt ansvar. För många yrken inom säkerhet är det bra att vara en stresstålig problemlösare med ett genuint intresse för att hjälpa andra människor. 

Det finns flera olika yrken där du på något sätt arbetar med säkerhet, skydd eller övervakning. Vilken utbildning som krävs varierar mellan olika yrken. För vissa behöver du en specifik högskoleutbildning, för andra kan det finnas flera olika utbildningsvägar inom till exempel yrkeshögskolan eller hos privata yrkesutbildare. För yrken som bara finns inom en myndighet kan det vara helt eller delvis myndigheten själv som anordnar och ansvarar för utbildningen. 

Här kan du läsa mer om olika yrken inom säkerhet

Vad kan man jobba med inom säkerhet? 

Yrken inom säkerhet inkluderar flera samhällsbärande yrken, inte minst inom olika myndigheter som Polisen, Tullverket, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller Försvarsmakten. Du kan också jobba inom privat sektor som till exempel ordningsvakt eller väktare.  

Det kan finnas många olika arbetsuppgifter inom säkerhetsyrken. De kan dels innebära att du befinner dig “ute på fältet” under arbetstid. Det vill säga att du i någon mån har ett fysiskt krävande arbete där du upprätthåller ordning eller ingriper vid incidenter. Andra arbetsuppgifter kan vara kopplade till övervakning, spaning, utredning eller tekniska uppgifter. 


Tillbaka till Yrkesguiden


Annonser