Så blir du nätverkstekniker

Att bli nätverkstekniker är en spännande och lönsam karriärväg i den digitala eran. I Sverige finns det flera utbildningsvägar som kan leda dig till denna yrkesroll.

Så blir du nätverkstekniker

Nätverksteknik är kärnan i den moderna kommunikationen där nätverkstekniker spelar en central roll i att upprätthålla och förbättra nätverksinfrastrukturen. Det är ett yrke för dig som har en stark vilja att lära och utvecklas då det är viktigt med ny innovation på området som snabbt kan skynda på nya processer och arbetsmetoder.

Vad gör en nätverkstekniker? 

Som utbildad nätverkstekniker kommer du arbeta med nätverk och ansvara för installation, konfiguration och underhållning av nätverkssystem i en organisation. Med dina specialistkunskaper på området ser du till att kommunikationen mellan datorer och andra enheter är säker och flyter på utan problem.  

Som nätverkstekniker kan du arbeta med webblösningar, servrar och datorer som bildar ett nätverk. Om problem eller störningar sker inom nätverket är det din uppgift att felsöka och lösa problemet. Vid behov är det även din uppgift att bygga ut nätverket om organisationen kräver det.

Vilka arbetsuppgifter har en nätverkstekniker? 

  • Installation och konfiguration av nätverkshårdvara och mjukvara.
  • Identifiering och åtgärdande av nätverksproblem.
  • Uppgradering av nätverkssystem för att möta organisationsbehov.
  • Övervakning av nätverksprestanda och säkerhet. 
  • Support och rådgivning till användare gällande nätverksfrågor. 

Så utbildar du dig till nätverkstekniker 

Det finns flera sätt att utbilda dig till nätverkstekniker i Sverige. På gymnasial nivå är el- och energiprogrammet med inriktning dator och kommunikationsteknik en bra grund att stå på för dig som vill arbeta med nätverk.

På högskolor och universitet finns flera alternativ. Här kan du hitta utbildningar som sträcker sig mellan två till fyra år och det utbildningar inom exempelvis närverkssäkerhet, datornätverk och nätverksdesign.

Nätverkstekniker på universitet och högskola

Fler utbildningar till nätverkstekniker 

Det finns också möjlighet att utbilda dig inom nätverksteknik genom yrkeshögskolan, komvux, yrkesutbildningar och folkhögskolor som erbjuder mer praktiska och arbetsnära utbildningar.

Nätverkstekniker på yrkeshögskola


Egenskaper du behöver som nätverkstekniker

🤝 Samarbetsförmåga 

Förmåga att kunna samarbeta med både systemutvecklare och kunder. 

🔎 Analytisk och noggrann 

Har du en god analytisk förmåga kan du snabbt upptäcka fel och sätta in rätt åtgärder. Med noggrannheten säkerställer du att nätverket är korrekt enligt konstens alla regler. 

⚙️ Stresstålighet 

De gånger nätverk fallerar och inte fungerar kan varje minut vara dyrbar. Det gäller att du kan fokusera när det krävs som mest av dig. 

Vad tjänar en nätverkstekniker? 

Lönerna för nätverkstekniker varierar beroende på erfarenhet, utbildning och arbetsgivare. Ta reda på genomsnittslönen för en nätverkstekniker, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.


Se genomsnittslönen för nätverkstekniker


Annonser