Visar 1-15 av 15 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
  • = Öppen för sen anmälan / har restplatser
Visar 1-15 av 15 träffar

Som specialistsjuksköterska jobbar du med att förbättra kvalitet och säkerhet inom vården. Med specialiseringen psykiatri arbetar du specifikt med det medicinska området som omfattar psykisk ohälsa och sjukdom. 

Specialistsjuksköterskor finns inom olika områden. Förutom psykiatri kan du utbilda dig till specialistsjuksköterska inom till exempel ambulanssjukvård, anestesi, kirurgi eller onkologi. 

Vad ingår i en utbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatri? 

Utbildningen utvecklar och fördjupar din kompetens inom omvårdnad av personer med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Du får kunskap om evidens, forskningsmetoder och utvärderingsinstrument inom psykiatrin och lär dig att hantera komplexa vårdbehov, möta människor i kris och att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård. 

Här är ett exempel på kurser som kan ingå i en utbildning*: 

  • Omvårdnad relaterat till psykisk ohälsa 
  • Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 
  • Omvårdnad vid akut och långvarig psykisk ohälsa 
  • Omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa 
  • Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa 
  • Ledarskap och lärande i psykiatrisk verksamhet 
  • Examensarbete i omvårdnad – psykiatrisk vård 

*Exemplet baseras på Specialistsjuksköterskeprogrammet – psykiatrisk vård vid Karolinska Institutet VT 2021. 

Hur lång är utbildningen? 

Utbildningen på universitet eller högskola är 60–75 högskolepoäng, vilket motsvarar heltidsstudier på två till två och en halv termin. I många fall ges utbildningen på halvfart för att underlätta fortsatt arbete under studietiden. 

Behörighet till specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatri 

En utbildning till specialistsjuksköterska ges på avancerad nivå vid universitet och högskolor. För att vara behörig till utbildningen måste du vara utbildad sjuksköterska med en sjuksköterskeexamen eller en examen om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng ska vara inom huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. 

Du behöver ha en sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen och du kan också behöva ett visst antal års yrkeserfarenhet. 

Så kan du finansiera en utbildning till specialistsjuksköterska 

Specialistsjuksköterskeutbildningen är CSN-berättigad så att du kan välja att gå utbildningen med studiemedel. Flera arbetsgivare erbjuder också att du kan gå utbildningen som Akademisk specialisttjänstgöring (AST). Arbetsgivaren erbjuder då en utbildningsanställning där en del av utbildningen omfattar integrerat lärande i verksamheten. För att kunna söka en sådan tjänst måste du söka till en specialistutbildning vid ett universitet eller en högskola. Om du blir antagen till både utbildningen och tjänsten kan du gå din specialistutbildning kombinerat med en anställning, med full lön och kollektivavtal. 

Efter utbildningen 

Som utbildad specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri kan du arbeta inom bland annat specialistvård, primärvård, företagshälsovård, beroendevård, inom kommunal vård och omsorg eller med forskning. 

Källor: vardforbundet.se, socialstyrelsen.se, ki.se 

Jämför dina favoriter