Visar 1-14 av 14 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-14 av 14 träffar

En socialpedagog arbetar inom socialt arbete och hjälper människor som har olika former av sociala svårigheter eller som är i behov av stöd. Du kan arbeta med både barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättningar eller som är i ett utanförskap med eller utan beroendeproblematik. Som socialpedagog hjälper du människor till ett bättre liv och du bör vara intresserad av att lära dig mer om andra människors bakgrund, personligheter och intressen. 

Vad gör en socialpedagog?

Arbetet som socialpedagog handlar till stor del om att samtala och lyssna där du är ett stöd för dina klienter. Du kommer bland annat att hjälpa människors att ta sig ur ett drogberoende eller få en person att på sikt kunna leva ett självständigt liv. Yrket kan vara psykiskt krävande eftersom klienterna ofta har missbruks- och/eller en beroendeproblematik, svåra uppväxtförhållanden eller en kriminell bakgrund. Som socialpedagog är det din uppgift att ge personer verktyg att förändra sina liv till det bättre.  

En socialpedagog kan exempelvis arbeta på/inom:   

 • LSS-boden (bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)  
 • HVB-hem (hem för vård eller boende)  
 • Barn- och ungdomsvård  
 • Kriminalvård  
 • Missbruksvård  
 • Äldreomsorg 

Utbildning till socialpedagog på distans 

Genom att gå en utbildning till socialpedagog på distans kan du i de flesta fall studera i din egen takt och utbildningen har stor flexibilitet. Utbildningen består av onlinekurser och föreläsningar och i vissa fall praktik eller fältarbete, där du som student får möjlighet att tillämpa dina kunskaper och färdigheter i verkliga situationer. Praktik eller fältarbete kan kräva närvaro på en arbetsplats under en specifik period. Längden på en utbildning kan variera, en yrkeshögskoleutbildning till socialpedagog på grundnivå är oftast mellan 1-2 år. YH-utbildningar och folkhögskoleutbildningar är CSN-berättigade, medan det kostar att gå en privat utbildning.

Vad innehåller en utbildning till socialpedagog? 

En utbildning till socialpedagog innehåller vanligtvis både teoretiska kurser och praktiskt inriktade ämnen. Kurserna kan variera beroende på var du läser, men några exempel på ämnen som ofta ingår i en utbildning är:  

 • Grundläggande socialpedagogik 
 • Psykologi och utveckling 
 • Samtalsmetodik  
 • Lagstiftning 
 • Samspel och kommunikation 

Källa: arbetsförmedlingen.se

Jämför dina favoriter