Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Yh-utbildning
Ludvika
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: augusti 2020 - Ludvika

Miljö och VA-teknik

Miljö och VA-teknikerGå en miljöutbildning med inriktning vatten!

Vill du vara med och bevara vårt rena och friska vatten? Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel - läs den tvååriga YH-utbildningen Miljö och VA-teknik och gör en insats för miljön!

Den här utbildningen ger dig färdigheter för att kunna arbeta med miljöfrågor, vattenrening samt distribution och produktion av dricksvatten.

Miljöutbildningen Miljö och VA-teknik ger dig kompetens för att arbeta med drift, planering och utveckling inom VA-sektorn, men också för att arbeta med förebyggande miljöarbete - som i branschen kallas för uppströmsarbete. 

Modifierad distansutbildning som leder till bra jobbmöjligheter

Utbildningen är på modifierad distans, vilket betyder att du som student främst studerar hemifrån, men under intensivveckor kommer till Ludvika. Målen för utbildningen är att i samarbete med företag, organisationer och myndigheter ge dig en fördjupad kunskap och förståelse kring föroreningar och icke önskvärda ämnen i ett vatten- och avloppssystem.

Det finns goda förutsättningar för att få jobb efter denna utbildning. VA-branschen står inför en generationsväxling vilket medför ett stort rekryteringsbehov av arbetare med kompetens. Representanter från Miljö och VA-branschen har varit med och utvecklat utbildningen som har skapat ett stort intresse i branschen. I utbildningen ingår också LIA (lärande i arbete), där du får testa på dina kunskaper på ett relevant företag. Du kommer efter avslutad utbildning ha en kompetensprofil som stämmer bra överens med kraven du kommer möta i arbetslivet.

VA-tekniker - ett yrke som behövs 

Miljöutbildningen ligger sannerligen rätt i tiden. Kompetent personal behövs inom vattenverken, det är en mycket viktig kommunal angelägenhet. Många av de miljögifter som används i samhället hamnar till slut hos någon av Sveriges 2000 kommunala avloppsreningsverk. Dessa reningsverk är inte byggda för att rena miljögifter vilket leder till att det idag finns miljögifter i sjöar, grundvatten och vattendrag – där miljögifterna kan skada djur och växter.

Den enda långsiktigt hållbara lösningen är uppströmsarbete, där man arbetar med att förebygga att miljögifter från hushåll och industrier ska komma in i avloppssystemen. Hjälp till att stoppa miljögifterna! Rent och friskt vatten är en nödvändighet för vår överlevnad.

För mer information om Miljö och VA-teknik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan:
Nästa utbildningsstart sker i augusti 2020, ansökan öppnar under våren 2020.

Ansökan sker via en länk till YH Antagning som finns på vår hemsida där du också finner information om tider för utbildningen.

Maria Danielsson
Utbildningsledare VBU
Tel 0240-565987

Behörighet:

För att antas till en YH-utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Finns det jobb efter utbildningen?

VA-tekniker - ett yrke som behövs 

Utbildningen ligger sannerligen rätt i tiden. Kompetent personal behövs inom vattenverken, det är en mycket viktig kommunal angelägenhet. Många av de miljögifter som används i samhället hamnar till slut hos någon av Sveriges 2000 kommunala avloppsreningsverk. Dessa reningsverk är inte byggda för att rena miljögifter vilket leder till att det idag finns miljögifter i sjöar, grundvatten och vattendrag – där miljögifterna kan skada djur och växter. 

Med denna utbildningen i ryggen har du stärkt dina möjligheter till ett arbete inom en framtidsbransch.

Kursinnehåll

 • Introduktion, 10 Yh poäng
 • Geologi och hydrologi, 15 Yh poäng
 • Kemi och mikrobiologi, 20 Yh poäng
 • Processteknik avloppsreningsverk, 30 Yh poäng
 • Dricksvattenteknik, 30 Yh poäng
 • Lärande i arbete, LIA 1, 35 Yh poäng
 • VA-system, 40 Yh poäng
 • Miljö- och vattenlagstiftning, 30 Yh poäng
 • Styr- och reglerteknik, 25 Yh poäng
 • Lärande i arbete, LIA 2, 35 Yh poäng
 • Hållbar utveckling och miljöfarliga ämnen, 30 Yh poäng
 • Projektledning och ekonomi, 15 Yh poäng
 • Fördjupning Alt 1 Projektering 20Yh poäng
 • Fördjupning Alt 2 Biogas, 20 Yh poäng
 • Lärande i arbete, LIA 3, 55 Yh poäng
 • Examensarbete, 30 Yh poäng

Examen & Intyg

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen. 

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.

Reportage

”Branschen skriker efter folk”

”Branschen skriker efter folk”

Läs mer VBU Västerbergslagens Utbildningscentrum

Camilla Gustafsson har läst YH-utbildningen Miljö och VA-teknik på distans hos Västerbergslagens Utbildningscentrum. En utbildning med väldigt goda framtidsutsikter. 

– Det finns nästan inga gränser för vad man kan arbeta med efter utbildningen, säger Camilla. 

Läs hennes berättelse om studierna och planerna inför framtiden.


VBU Västerbergslagens Utbildningscentrum

VBU Västerbergslagens Utbildningscentrum

VBU, Västerbergslagens Utbildningsförbund - miljöutbildningar i Ludvika och Smedjebacken

VBU är en kompetent utbildningsorganisation med mer än 50 års erfarenhet. Detta har gett rutin och kunskap inom ett brett område. Samverkan med näringsliv och organisationer har under årens lopp utvecklats och ger ytterligare en dimension. VBU har moderna och...


Läs mer om VBU Västerbergslagens Utbildningscentrum och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Miljö och VA-teknik

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

VBU Västerbergslagens Utbildningscentrum

Box 830
771 28 Ludvika

Kursinnehåll

 • Introduktion, 10 Yh poäng
 • Geologi och hydrologi, 15 Yh poäng
 • Kemi och mikrobiologi, 20 Yh poäng
 • Processteknik avloppsreningsverk, 30 Yh poäng
 • Dricksvattenteknik, 30 Yh poäng
 • Lärande i arbete, LIA 1, 35 Yh poäng
 • VA-system, 40 Yh poäng
 • Miljö- och vattenlagstiftning, 30 Yh poäng
 • Styr- och reglerteknik, 25 Yh poäng
 • Lärande i arbete, LIA 2, 35 Yh poäng
 • Hållbar utveckling och miljöfarliga ämnen, 30 Yh poäng
 • Projektledning och ekonomi, 15 Yh poäng
 • Fördjupning Alt 1 Projektering 20Yh poäng
 • Fördjupning Alt 2 Biogas, 20 Yh poäng
 • Lärande i arbete, LIA 3, 55 Yh poäng
 • Examensarbete, 30 Yh poäng
Beställ information

För att få mer information om Miljö och VA-teknik via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,6)
Baseras på 6 recensioner.
Se alla skolans recensioner