Visa studentum.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Sammanfattning
Yh-utbildning
Ludvika
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: Hösten 2020 - Ludvika

Miljö och VA-teknik

Miljö och VA-teknikerGå en miljöutbildning med inriktning vatten!

Vill du vara med och bevara vårt rena och friska vatten? Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel - läs den tvååriga YH-utbildningen Miljö och VA-teknik och gör en insats för miljön!

Den här utbildningen ger dig färdigheter för att kunna arbeta med miljöfrågor, vattenrening samt distribution och produktion av dricksvatten.

Miljöutbildningen Miljö och VA-teknik ger dig kompetens för att arbeta med drift, planering och utveckling inom VA-sektorn, men också för att arbeta med förebyggande miljöarbete - som i branschen kallas för uppströmsarbete. 

Modifierad distansutbildning som leder till bra jobbmöjligheter

Utbildningen är på modifierad distans, vilket betyder att du som student främst studerar hemifrån, men under intensivveckor kommer till Ludvika. Målen för utbildningen är att i samarbete med företag, organisationer och myndigheter ge dig en fördjupad kunskap och förståelse kring föroreningar och icke önskvärda ämnen i ett vatten- och avloppssystem.

Det finns goda förutsättningar för att få jobb efter denna utbildning. VA-branschen står inför en generationsväxling vilket medför ett stort rekryteringsbehov av arbetare med kompetens. Representanter från Miljö och VA-branschen har varit med och utvecklat utbildningen som har skapat ett stort intresse i branschen. I utbildningen ingår också LIA (lärande i arbete), där du får testa på dina kunskaper på ett relevant företag. Du kommer efter avslutad utbildning ha en kompetensprofil som stämmer bra överens med kraven du kommer möta i arbetslivet.

VA-tekniker - ett yrke som behövs 

Miljöutbildningen ligger sannerligen rätt i tiden. Kompetent personal behövs inom vattenverken, det är en mycket viktig kommunal angelägenhet. Många av de miljögifter som används i samhället hamnar till slut hos någon av Sveriges 2000 kommunala avloppsreningsverk. Dessa reningsverk är inte byggda för att rena miljögifter vilket leder till att det idag finns miljögifter i sjöar, grundvatten och vattendrag – där miljögifterna kan skada djur och växter.

Den enda långsiktigt hållbara lösningen är uppströmsarbete, där man arbetar med att förebygga att miljögifter från hushåll och industrier ska komma in i avloppssystemen. Hjälp till att stoppa miljögifterna! Rent och friskt vatten är en nödvändighet för vår överlevnad.

För mer information om Miljö och VA-teknik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Finns det jobb efter utbildningen?

VA-tekniker - ett yrke som behövs 

Utbildningen ligger sannerligen rätt i tiden. Kompetent personal behövs inom vattenverken, det är en mycket viktig kommunal angelägenhet. Många av de miljögifter som används i samhället hamnar till slut hos någon av Sveriges 2000 kommunala avloppsreningsverk. Dessa reningsverk är inte byggda för att rena miljögifter vilket leder till att det idag finns miljögifter i sjöar, grundvatten och vattendrag – där miljögifterna kan skada djur och växter. 

Med denna utbildningen i ryggen har du stärkt dina möjligheter till ett arbete inom en framtidsbransch.

Karriärsmöjligheter

Exempel på yrkesroller efter utbildningen:

 • VA-utredare
 • Drifttekniker VA
 • Processtekniker, reningsverk m.m.
 • Underhållstekniker, vattenrening

Kursinnehåll

 • Introduktion, 10 Yh poäng
 • Geologi och hydrologi, 15 Yh poäng
 • Kemi och mikrobiologi, 20 Yh poäng
 • Processteknik avloppsreningsverk, 30 Yh poäng
 • Dricksvattenteknik, 30 Yh poäng
 • Lärande i arbete, LIA 1, 35 Yh poäng
 • VA-system, 40 Yh poäng
 • Miljö- och vattenlagstiftning, 30 Yh poäng
 • Styr- och reglerteknik, 25 Yh poäng
 • Lärande i arbete, LIA 2, 35 Yh poäng
 • Hållbar utveckling och miljöfarliga ämnen, 30 Yh poäng
 • Projektledning och ekonomi, 15 Yh poäng
 • Valbar kurs, alt. 1 Projektering 20 Yh poäng
 • Valbar kurs, alt. 2 Biogas, 20 Yh poäng
 • Lärande i arbete, LIA 3, 55 Yh poäng
 • Examensarbete, 30 Yh poäng

Så ansöker du

Ansökan är stängd, nästa utbildningsstart blir hösten 2022.

Behörighet:

För att vara behörig att antas till YH-utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Detta är du om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Examen & Intyg

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen. 

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.

Reportage

”Branschen skriker efter folk”

”Branschen skriker efter folk”

Läs mer VBU Västerbergslagens Utbildningscentrum

Camilla Gustafsson har läst YH-utbildningen Miljö och VA-teknik på distans hos Västerbergslagens Utbildningscentrum. En utbildning med väldigt goda framtidsutsikter. 

– Det finns nästan inga gränser för vad man kan arbeta med efter utbildningen, säger Camilla. 

Läs hennes berättelse om studierna och planerna inför framtiden.


VBU Västerbergslagens Utbildningsförbund

VBU Västerbergslagens Utbildningsförbund

VBU, Västerbergslagens Utbildningsförbund - miljöutbildningar i Ludvika

VBU är en kompetent utbildningsorganisation med mer än 50 års erfarenhet. Detta har gett rutin och kunskap inom ett brett område. Samverkan med näringsliv och organisationer har under årens lopp utvecklats och ger ytterligare en dimension. VBU har moderna och...


Läs mer om VBU Västerbergslagens Utbildningsförbund och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Miljö och VA-teknik

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

VBU Västerbergslagens Utbildningsförbund

Box 830
771 28 Ludvika

Tel: 0240-86703
Mobil 0761296369
www.vbu.se

Kursinnehåll

 • Introduktion, 10 Yh poäng
 • Geologi och hydrologi, 15 Yh poäng
 • Kemi och mikrobiologi, 20 Yh poäng
 • Processteknik avloppsreningsverk, 30 Yh poäng
 • Dricksvattenteknik, 30 Yh poäng
 • Lärande i arbete, LIA 1, 35 Yh poäng
 • VA-system, 40 Yh poäng
 • Miljö- och vattenlagstiftning, 30 Yh poäng
 • Styr- och reglerteknik, 25 Yh poäng
 • Lärande i arbete, LIA 2, 35 Yh poäng
 • Hållbar utveckling och miljöfarliga ämnen, 30 Yh poäng
 • Projektledning och ekonomi, 15 Yh poäng
 • Valbar kurs, alt. 1 Projektering 20 Yh poäng
 • Valbar kurs, alt. 2 Biogas, 20 Yh poäng
 • Lärande i arbete, LIA 3, 55 Yh poäng
 • Examensarbete, 30 Yh poäng
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Miljö och VA-teknik från VBU Västerbergslagens Utbildningsförbund, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,6)
Baseras på 6 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: