Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Religionsvetarprogrammet

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2025

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-10-15

Om utbildningen

Religionsvetarprogrammet ger dig en djup förståelse för olika religioner och livssyner. Under den treåriga utbildningen kommer du att tränas i att diskutera religion och livsåskådningar tillsammans med andra människor från olika religiösa och etniska grupper. Det ger dig en bredare förståelse för samhällsutvecklingen i Sverige och världen.

Att kunna förstå religioners påverkan på människors liv är en allt mer efterfrågad kompetens i dagens samhälle. Utbildningen förbereder dig därför för att jobba på arbetsplatser där möten med människor och religion spelar en viktig roll.

Programmet lär dig att förstå vad religion och livsåskådningar betyder för människor och grupper, hur de fungerar i både fred och konflikt och hur de är sammanvävda med historiska och kulturella skeenden. Utbildningen ger dig kunskap om världsreligionerna och religionens roll i samhället. Du lär dig också hur man kommunicerar med människor med olika trosuppfattningar.

Programmet leder till teologie kandidatexamen med religionsvetenskap som huvudområde.

Med din breda kunskap i olika religioner och förmåga att samtala om religion och livsåskådning med personer från olika religiösa och etniska grupper är din kompetens betydelsefull. Religionsperspektivet är viktigt i utredningsarbete, integrationsarbete och i hjälparbete. Exempel på arbetsgivare är departement och statliga myndigheter eller inom utbildning och folkbildning samt inom media.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights