Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Nordiskt masterprogram i miljörätt

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Internationellt, inom EU och nationellt finns många rättsliga regler och processer för att hantera klimatförändring och andra miljöproblem. Miljörätten är ett komplext och dynamiskt rättsområde och det efterfrågas experter i ämnet, såväl nationellt som internationellt. Det nordiska masterprogrammet i miljörätt ger dig en konkurrenskraftig examen. Du får studera vid tre nordiska universitet, alla med specialistkompetens i miljörätt.

Undervisningsspråket är engelska under hela programmet.

Programmet leder till en gemensam examen från de tre lärosäten som ger utbildningen: juris masterexamen (Master of Legal Science, 120 credits) (Uppsala universitet), Master of Comparative and International Law (Östra Finlands universitet), Master of Laws (UiT Norges Arktiske universitet i Tromsö).

Så ansöker du

Juridisk examen om minst 180 hp. Alternativt en examen om minst 180 hp samt 90 hp rättsvetenskap som del av eller utöver denna examen.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights