Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Den globala hållbarhetsdiskursen omfattar normalt tre dimensioner: den ekologiska, ekonomiska och sociala. Även om vetenskap och politik fäster stor uppmärksamhet på det ekologiska området, det vill säga miljö- och klimathot, måste man fokusera på alla tre dimensioner när man arbetar inom det planetära hälsosammanhanget.

Ekologiska utmaningar skapar till exempel förändrade förutsättningar för infektionssjukdomar, matförsörjning och vattensäkerhet, med risk för nya epidemier, ökad undernäring och global migration. Ekonomiska utmaningar gäller till exempel fattigdom, förändrade konsumtionsmönster och överkonsumtion, antibiotikaresistens och finansiering av hälsosystem. Social hållbarhet handlar om hur rättighetsperspektivet kan implementeras för att uppnå bästa möjliga hälsa för alla och hur jämlikhet i hälsa kan främjas.

Masterprogrammet i implementering, transformativt lärande och hållbarhet förbereder dig med färdigheter och kunskap för att utforma och underlätta genomförandet av hållbara åtgärder och projekt i komplexa globala hälsosammanhang. Programmet ges online med undantag av en obligatorisk introduktionsvecka på campus i Uppsala. Utbildningen består av obligatoriska kurser och en praktik som omfattar metoder, teori och empiriska insikter från fallstudier som hjälper dig att genomföra ett oberoende forskningsprojekt inom hållbar utveckling och global hälsa under programmets sista termin.

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med huvudområdet lärande för hållbar utveckling och global hälsa. Programmet ges på engelska.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett tekniskt-naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt-humanistiskt eller medicinskt-farmaceutiskt område. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Examen & Intyg

Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights