Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet

Uppsala Universitet, i Storbritannien
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-07-26
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-07-26
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Storbritannien
  • Sista ansökan: 2024-07-26

Om utbildningen

Masterprogrammet i globala marknader och lokal kreativitet - GLOCAL - är en Erasmus Mundus-master som kombinerar frågor rörande den globala ekonomins utveckling med kunskaper om nationella, regionala och lokala kontexter. Programmet kombinerar också kunskaper om entreprenörskap samt regionala och globala marknader med kunskaper om välfärdsstater och nationella eller lokal kulturer. Den som läser programmet är också väl rustad för en forskarutbildning vid ett av partneruniversiteten. Studierna inleds vid Glasgow University. Inom programmet kommer du sedan att följa ett av de valbara spår som innehåller en termins studier vid Uppsala universitet. Termin 2 vid Uppsala universitet har hållbarhetsfokus.

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master in Social Science, 120 credits) med ekonomisk historia som huvudområde samt motsvarande examina från två av de andra lärosäten som deltar i samarbetet. Undervisningsspråk är engelska.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne, i historia eller i socialantropologi.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights