Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Masterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap erbjuder två huvudsakliga spår - laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Du kan studera på halvfart vilket gör det möjligt att kombinera studier med anställning som exempelvis biomedicinsk analytiker. För dig som vill går det även att studera på helfart. Eftersom biomedicinsk laboratorievetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin har programmet ett flexibelt upplägg  och du kan välja bland många valbara kurser baserat på din specialisering.

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med biomedicinsk laboratorievetenskap som huvudområde. Medicine magisterexamen om 60 hp (Master of Medical Science, 60 credits) kan uppnås efter två års studier på halvfart eller ett års studier på helfart.

Du kan välja flera olika karriärvägar eftersom det finns många uppgifter för en vidareutbildad biomedicinsk analytiker att utföra. På kliniska laboratorier kan en masterexamen ge dig en bättre merit för positioner som till exempel processansvarig eller utvecklingsansvarig. Utbildningen kan också förbereda dig för handledar- och chefsuppdrag.

Efter en magister- eller masterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap har du goda möjligheter att arbeta inom forskning. Det laborativa arbetet vid biomedicinsk forskning är grundläggande och en biomedicinsk analytiker kan bidra med sin expertis och vara delaktig medarbetare och vara medförfattare till vetenskapliga publikationer. Detta kan leda till en forskarutbildning och disputation. Det är stor brist på disputerade biomedicinska analytiker och behovet ökar då många lärare på universiteten närmar sig pension.

Ort: Uppsala

Starttermin: Höst

Så ansöker du

Biomedicinsk analytikerexamen eller kandidatexamen med biomedicinsk laboratorievetenskap som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights