Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i biomedicin

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Masterprogrammet i biomedicin förbereder dig för arbete inom olika samhällssektorer, till exempel forskning, läkemedelsutveckling, kliniska prövningar, utredning, produktion, affärsledning eller information med anknytning till medicin och bioteknologi. Programmets tema är "Från den sjuka kroppen och den sjuka hjärnan till hur man utvecklar nya läkemedel" och fokus ligger på forskningsrelaterade frågor med koppling till akademisk forskning, kliniska prövningar och läkemedelsutveckling.

Genom sitt fokus på länken mellan patofysiologi och läkemedelsutveckling, och genom att erbjuda möjligheter för att specialisera och utveckla dig inom det forskningsområde du är intresserad av, utgör programmet en utmärkt bas för framtida vetenskapligt arbete inom olika områden. Praktisk experimentell erfarenhet och en utveckling av ditt kritiska, vetenskapliga tänkande är en viktig del av det här masterprogrammet. Du kommer att komma i kontakt med många spännande forskningsprojekt under utbildningen.

Utbildningens starka forskningsanknytning förbereder dig väl för att påbörja en forskarutbildning för att avlägga en doktorsexamen. Programmet är en naturlig fortsättning på kandidatprogrammet i biomedicin, men kan även läsas av studenter med bakgrund inom t.ex. biologi, medicin eller farmakologi.

Som student på masterprogrammet i biomedicin kommer du att utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga genom bl. a. seminarier, journal clubs och experimentella projekt.

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med biomedicin som huvudområde. 

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp från biomedicin-, apotekar-, biologprogram eller motsvarande som ger relevant kunskap inom cell- och molekylärbiologi, kemi och biokemi, farmakologi, fysiologi och neurobiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights