Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Magisterprogram i vindkraftsprojektering

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Gotlands Län

Om utbildningen

Det tvärvetenskapliga magisterprogrammet i vindkraftsprojektering riktar sig till naturvetare, samhällsvetare och teknologer. Det ger dig möjlighet till en karriär inom den globala vindkraftsindustrin. Idag sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige och i världen vilket innebär att behovet av yrkeskunniga är mycket stort.

Under dina studier får kommer du att träffa lärare, branschföreträdare och forskare, alla med expertkunskaper. Du får besöka vindparker och vindkraftverk, använda de senaste simulerings- och planeringsmetoderna och studera verkliga fall. Dina studiekamrater kommer från hela världen vilket bidrar till en dynamisk studiemiljö och ger dig möjlighet att skapa vänner för livet.

Programmet fokuserar på planering, projektering och projektledning av vindkraftsutbyggnad vilket gör att du studerar ämnen såsom vindkraftsteknik, lokal förankring av vindkraftsparker, ekonomi och projektledning.

Som student kan du bygga ett brett nätverk som ger dig möjlighet att knyta kontakter till framtida arbetsgivare och praktikplatser i industrin. Programmet ges på Campus Gotland inom Vindenergigruppen, som är ledande i vindkraftsutbildning, och i världsarvsstaden Visby. Gotland är en utmärkt plats att studera vindkraft eftersom vindkraften står för mer än 50 procent av elförsörjningen på ön.

Programmet leder till en naturvetenskaplig magisterexamen med vindkraftprojektering som huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights