Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Magisterprogram i internationell investeringsrätt

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Magisterprogrammet i internationell investeringsrätt ger dig avancerad och detaljerad kunskap och praktiskt kunnande inom området internationella skiljeförfaranden. Internationella skiljeförfaranden har ökat exponentiellt under det senaste årtiondet och fortsätter även att göra det. Jurister med särskild kunskap inom området är efterfrågade hos advokatbyråer, regeringsorgan, banker och hedge-fonder, storföretag, Europeiska Unionen och internationella organisationer, såsom ICSID och icke-statliga organisationer.

Magisterprogrammet i internationell investeringsrätt är ett ettårigt program på heltid på avancerad nivå för dig med en treårig (eller högre) examen i juridik. På programmet får du avancerade och detaljerade kunskaper om internationella skiljeförfaranden avseende tvister mellan investerare och stater.

Programmet omfattar totalt 60 högskolepoäng (hp), varav 45 hp är kurser och 15 hp en uppsats.

Efter avslutat program ska du ha:- en avancerad och detaljerad kunskap om folkrätten och internationella skiljeförfaranden rörande utländska investeringar- en avancerad och detaljerad kunskap om relevant rättspraxis och juridisk litteratur- en fördjupad kunskap om analytiska, metodiska och teoretiska problemställningar som uppstår i investeringstvister- en god förmåga att strukturera och presentera - muntligt och skriftligt - komplicerade rättsvetenskapliga frågeställningar för en välinformerad publik

Efter att ha genomfört programmet ska du ha:- fördjupad kunskap om teori och praxis inom internationell investeringsrätt och relevanta delar av generell folkrätt- fördjupad kunskap om teori och praxis för internationella skiljedomsförfaranden,  inklusive relevant förlikningsrätt (tvisterätt) och rättsdoktrin- förmågan att hantera ärenden genom praktisk utbildning i tvistelösning- förmågan att strukturera och presentera - muntligt och skriftligt - komplexa juridiska problem för en välinformerad publik

Programmet leder till en juris magisterexamen med rättsvetenskap som huvudområde.

Så ansöker du

Grundexamen (motsvarande minst tre års heltidsstudier eller 180 hp) med juridik eller rättsvetenskap som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights