Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen

Uppsala Universitet, i Sundsvall
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Sundsvall

Om utbildningen

Programmet ger dig som har en utländsk examen möjlighet att komplettera dina meriter med det som krävs för att ansöka om svensk legitimation som biomedicinsk analytiker via Socialstyrelsen. Kompletteringsutbildningen omfattar 90 högskolepoäng och har den svenska biomedicinska analytikerns yrkesområde i fokus.

Målet är att du ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att ansöka om legitimation som biomedicinsk analytiker. Du ska ha insikt i och god förståelse för hur ett kliniskt diagnostiskt laboratorium är organiserat med särskild vikt på kvalitetssäkring och lagstiftning som styr dem. Du ska ha en ökad medvetenhet om patienten bakom provet samt ett kostnadseffektivt synsätt. Du ska också vara insatt i olika yrkeskategoriers ansvarsområden inklusive arbetsledning.

Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden är goda då bristen på biomedicinska analytiker kommer att växa under de kommande åren eftersom många yrkesverksamma analytiker går i pension. Flera biomedicinska analytiker forskar och andra har en nyckelroll på forskningslaboratorier. Dag och natt arbetar de biomedicinska analytikerna för att vårdmaskineriet ska fungera utan friktion. De finns även på många andra arbetsplatser än inom vården. 

Programmet ges på svenska. Utbildningen ges vid Uppsala universitet i Uppsala och i Sundsvall. Du som väljer Sundsvall som studieort kommer att läsa delar av kurserna på distans.

Så ansöker du

Utländsk kandidatexamen alternativt en avslutad tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande.Tidigare utbildning ska, förutom biomedicinsk laboratorievetenskap, inkludera anatomi, fysiologi, kemi och biokemi motsvarande 40 hp tillsammans.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6.

Examen & Intyg

Ingen examen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights