Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Samhällsplanerarprogrammet

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Umeå

Om utbildningen

Samhällsplanerarprogrammet är för dig som vill vara med och forma morgondagens samhälle. För att kunna planera för en gynnsam utveckling krävs kunskaper om hur samhället fungerar och förändras. Frågor som rör markanvändning nu och i framtiden, var människor bor och arbetar, kommunikationers roll och en långsiktigt hållbar utveckling är därför centrala delar av programmet.

Under utbildningen

Utbildningen har ett brett och tvärvetenskapligt upplägg där samhällsvetenskapliga ämnen kombineras med naturvetenskapliga, beteendevetenskapliga och tekniska perspektiv på planering.

Fördjupningen sker inom ämnet kulturgeografi, med tyngdpunkt på samhällsplanering. Även metoder för samhällsplanering är centrala inslag, särskilt geografiska informationssystem (GIS). Fortlöpande under utbildningen arrangeras gästföreläsningar med aktiva samhällsplanerare, samt exkursioner och studiebesök.

Under sista året genomförs en rad större projektarbeten. Den avslutande terminen ägnas främst åt att på olika sätt förbereda dig inför utträdet på arbetsmarknaden. Examensarbetet ska ha en tydlig koppling till aktuell samhällsplanering, gärna i samarbete med en tänkbar arbetsgivare.

Det finns också möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet.

Utbildningen sker på helfart. Föreläsningar varvas med seminarier samt individuella och gruppvisa mindre projektarbeten. Institutionen har ett eget datorlabb där studenterna arbetar med olika uppgifter, inte minst med GIS.

Efter utbildningen

Planerare finns på många håll i samhället, t.ex. i kommuner, länsstyrelser, myndigheter och konsultföretag. Efterfrågan på planerare är god. Den som gått samhällsplanerarprogrammet har kunskaper för kvalificerat samhällsplanerings- och utredningsarbete. Det kan handla om t.ex. kommunal översiktsplanering, stadsplanering, landsbygdsutveckling, trafikplanering och regionalt utvecklingsarbete samt analyser av olika slag. Inte minst kunskaper i geografiska informationssystem (GIS) är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.

Studier på avancerad nivå

Utbildningen förbereder också för studier på avancerad nivå  - exempelvis masterprogrammet Spatial Planning and Development eller magisterprogrammet med inriktning mot GIS  och efterföljande studier på forskarutbildningsnivå.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Umeå universitet
901 87 Umeå

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....

Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Highlights