Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Utbildningsplanen för masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring kommer förändras inför programstarten ht 2023. Programmet kommer leda till masterexamen inom geografi. Sista anmälningsdag inför ht 2023 är 17 april. Mer information om förändringarna kommer publiceras så snart som möjligt.Klimatförändringar och snabbt växande slumområden i storstäder är exempel på vår tids stora miljöproblem. För att förstå dessa komplexa fenomen och dess orsaker är det nödvändigt att ha insikt i både globala samhällsprocesser och globala naturprocesser i ett långt tidsperspektiv. Att kunna förklara samhälleliga strukturer bakom naturkatastrofer och varför de fattigaste oftast är de som drabbas värst av översvämningar är exempel på vad du som student inom masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring får lära dig. Syfte och kunskapsmålProgrammet vänder sig till dig som har kunskaper inom antingen bio-geovetenskaper eller samhällsvetenskap och som vill utveckla ett tvärvetenskapligt synsätt för att kunna analysera globala miljö- och samhällsförändringar. Efter att ha genomgått programmet ska studenten kunna integrera kunskaper inom de socio-ekonomiska och de bio-geo-fysiska områdena för att kunna analysera och tillämpa metoder på frågor kring globalisering, miljö och social förändring. Studenten ska kunna förklara bakomliggande strukturer och drivkrafter för globala miljöförändringar. Innehåll och omfattningDet första året på programmet består fyra obligatoriska kurser i följande ordning: 1 Globalisering, miljö och social förändring: introduktion. 2 Globala klimat- och miljöförändringar.3 Urbanisering och livsmiljö.4 Teori och metod.Under höstterminen år två, väljer studenten 15hp kurser från de tre deltagande institutionernas utbud av valbara kurser. Upp till 15 hp kan utgöras av helt valfria kurser. Vårterminen år två utgörs av ett självständigt arbete omfattande 30 högskolepoäng. Värdinstitution för programmet är Kulturgeografiska institutionen som samarbetar med Ekonomisk-historiska institutionen och Institutionen för naturgeografi. Examen och arbetsmarknadDetta masterprogram ger en bra grund för dig som vill forska eller arbeta med globala miljö- och samhällsfrågor inom myndigheter, organisationer eller internationella organ. Din styrka är att du genom denna tvärvetenskapliga utbildning kan kommunicera med olika grupper av människor som sysslar med globala miljöfrågor, och utgöra en brygga mellan olika perspektiv.

Så ansöker du

Kandidatexamen med ett för programmet relevant huvudområde samt Engelska B, eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights