Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kandidatprogram i matematik

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Matematiken är tillsammans med astronomin en av de äldsta vetenskaperna. Trots det är matematiken livaktigare än någonsin och stadd i ständig utveckling, nya metoder utvecklas och både gamla och nya problem blir lösta. Matematik är en förutsättning för en allt större del av samhällets utvecklingoch genomsyrar hela samhället. Med hjälp av matematik kan man bestämma planetbanor, utföra riskbedömningar, beskriva befolkningstillväxten i världen eller återge avsmältningstakten vid arktis glaciärer.Matematikutbildning är lämplig för verksamheter där avancerad matematisk metodik kommer till användning, t.ex numeriska beräkningar inom teknik och naturvetenskap, utveckling av modeller för olika tillämpningar, sannolikhetskalkyler, statistiskt utrednings- och prognosarbete, försäkringsmatematik eller olika typer av samhällsplanering. Personer med matematikinriktning kan arbeta med exempelvis prissättning inom finansbranschen, konstruktion av koder inom försvaret eller som logikkonsulter. Matematiska statistiker kan arbeta med riskanalys på försäkringsbolag och finansföretag, statistisk analys vid läkemedelsföretag och inom medicinsk forskning, sannolikhetsberäkningar och statistik inom telekommunikationsindustrin, metodutveckling inom offentlig statistikproduktion mm. Det finns också, inom båda inriktningarna, möjligheter att arbeta vidare inom den spännande forskarvärden, en värld med explosionsartad utveckling av ny kunskap och med stimulerande kontakt med kollegor runt om i världen.År 2007 genomfördes en undersökning bland tidigare studenter vid Naturvetenskapliga Fakulten på SU. Denna visade att studenter i matematisk statistik och matematik hade högst lön och högst sysselsättningsgrad bland samtliga ämnen vid fakulteten (se vidare http://www.natvet.su.se/content/1/c6/01/24/29/Efter_studierna_IV.pdf).Förutom en solid grund i matematik ger programmet en bredd mot tillämpade ämnen som matematisk statistik, datalogi och numerisk beräkningsteknik. Programmet omfattar tre års heltidsstudier och består av en gemensam del om 105 högskolepoäng och en inriktningsdel om 75 högskolepoäng. Den gemensamma delen består av kurser i matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik. Val av studiegång görs efter 3,5 terminer mot något av huvudområdena matematik, matematisk statistik, eller datalogi. Från HT20 finns även en studiegång mot ämneslärarutbildning, som är påbyggbar med Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU.OBS: Du som antas till programmet med start HT20 kan välja att läsa första året på distans, se Distansundervisning på kandidatprogram som börjar HT20Mer information om programmet: www.math.su.se/utbildning/kandidatprogram/matematik

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights