Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kandidatprogram i biologi - Studiegång biologi

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i biologi vid Stockholms universitet ger en mycket bred och användbar kunskap. Programmet kommer från och med ht-20 bestå av två delvis olika studiegångar, vilka båda leder fram till en kandidatexamen i biologi samt goda förutsättningar för vidare utbildning som leder fram till ämneslärarexamen i biologi inklusive ytterligare ett skolämne. De två studiegångarna kommer att skilja sig åt med avseende på om det ingår 30 hp obligatoriska kemikurser eller inte, vilket delvis avgör innehållet i kandidatexamen och vilka ämnesbehörigheter som kan erhållas i en framtida ämneslärarexamen.Studiegång 1 kommer att bestå av en inledande termin biologi, därefter en termin kemi som följs av två terminer obligatoriska biologistudier, medan studiegång 2 består endast av 90 hp obligatoriska biologikurser. Under senare delen av utbildningen gäller, beroende på studiegång, att du har möjlighet att fördjupa dig inom någon del av biologin, t.ex. inom botanik, etologi, molekylärbiologi etc. Det går också att inom det valfria utrymmet läsa 30-90 hp inom matematik eller något NV-ämne för att sedan utbilda sig till ämneslärare via KPU. Det går även att bredda utbildningen under en termin genom att läsa t.ex. mer kemi - eller varför inte juridik, ekonomi eller något annat icke naturvetenskapligt ämne. Programmet ger också en utmärkt grund för att fortsätta dina studier på något av de 9 masterprogram inom biologi som ges vid Stockholms Universitet.Biologikurserna ger teoretiska och praktiska kunskaper inom biologins alla områden. De flesta kurserna varvar teori med praktiska övningar i form av laborationer och fältarbeten. Under exkursioner och fältkurser får du studera djur och växter i naturliga miljöer samt träna praktiskt ekologiskt arbete. Stockholms universitet har tillgång till tre fältstationer i intressanta naturområden: Tovetorp i Sörmland, Askö i Trosa skärgård och Tjärnö på västkusten. Vissa kurser går under sommaren.Utbildningen öppnar vägen till många olika och spännande arbeten inom t.ex. miljövård, bioteknik, läkemedels- och livsmedelsindustri. Studierna kan även leda dig in på mer tvärvetenskapliga områden av arbetsmarknaden som t.ex.: energiförsörjning, hållbar utveckling, miljöteknik och samhällsplanering. Det är också vanligt att biologer utbildade vid Stockholms universitet arbetar som forskare inom olika områden eller med undervisning på både grundskole-, gymnasie- och högskolenivå. Biologer återfinns även inom mediavärlden som vetenskapsjournalister eller som miljökonsulter med uppdragsgivare från näringsliv och offentlig sektor. Många biologer arbetar också som utredare på kommuner, landsting eller på statliga myndigheter.

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights