Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i statistik, Statistisk modellering och data science

Örebro universitet, i Örebro
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Örebro

Om utbildningen

Programmet är inriktat på analys av data med en grund i statistisk teori och ger dig de verktyg som behövs för att hitta mönster i stora och komplexa datamängder eller mer noggrann statistisk modellering med syfte att identifiera orsakssamband. Du får en god grund för en karriär inom data science eller som statistiker där du är väl rustad för att driva utformningen av statistiska undersökningar och lämna egna bidrag till den statistiska metodutvecklingen. Vill du kanske forska i ämnet statistik? Även då är programmet något för dig!Utbildningen ges på engelska och du läser med personer från olika delar av världen, alla med det gemensamma fokuset på statistikerprofessionen. Dina lärare har också omfattande yrkeslivserfarenhet och ett brett kontaktnät, internationellt inom universitetsvärlden och med arbetsgivare i Sverige.Som enda universitet i Sverige och ett av två universitet i Norden har Örebro universitet tilldelats utmärkelsen European Master in Official Statistics (EMOS) av Eurostat. Som student på masterprogrammet i statistik kan du välja att göra praktik motsvarande 15 hp vid någon myndighet för officiell statistik. Praktiken och tillhörande kursuppgifter ger dig de kvalifikationer som krävs för en framtida karriär inom officiell statistik nationellt eller internationellt.I utbildningen poängteras förmåga att kommunicera och samarbeta, dels för att identifiera organisationens informationsbehov samt förutsättningarna för den statistiska undersökningen eller dataanalysen, dels för att tydligt kunna kommunicera valda ansatser och resultat.Programmet är tvåårigt men kan också avslutas efter ett år med en magisterexamen. Under den första terminen läggs grunden med kurser i datavisualisering, programmering i språk som R och Python, databashantering samt kurser i matematik, sannolikhetslära och inferensteori. Den andra terminen inleds med kurser i ekonometri och datorintensiva metoder och avslutas med en uppsats. Termin tre består av kurser i maskininlärning, Bayesiansk statistik och urvalsteori samt 15 hp valfria kurser. Under den fjärde terminen ges möjlighet till praktik, alternativt läses valfria kurser. Terminen avslutas med en uppsats.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om 180 hp varav, 90 hp inom statistik alternativt minst 30 i statistik och 60 hp i matematik, alternativt 60 hp i statistik där 7,5 hp i statistisk teori och 7,5 hp i regressionsanalys/ekonometri ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Masterexamen
Örebro universitet
701 82 ÖREBRO

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...

Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Highlights