Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, Matematik

Örebro universitet, i Örebro
Längd
300 hp
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Antagningshistorik
Längd
300 hp
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Antagningshistorik

Om utbildningen

Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, Matematik, 300 hp

Lärarutbildningen vid Örebro universitet ger dig goda förutsättningar och kompetens att möta den förnyelse och förändring som sker i skolan. Utbildningen till ämneslärare sker i nära samverkan med skolor i regionen och du får goda möjligheter till såväl teoretisk som praktisk kunskap.

Är du intresserad av ämnena musik och matematik och vill föra ditt intresse vidare till elever i gymnasieskolan? Då är det här ett program för dig.

I programmet varvar du ämnesstudier i ämnena musik och matematik med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Musik är ditt förstaämne som du läser till 120 hp och matematik är ditt andraämne som du läser till 90 hp. Under utbildningen ska du göra två självständiga arbeten, ett på grundnivå och ett på avancerad nivå. Det självständiga arbetet på grundnivå gör du i ditt andraämne. Arbetet på avancerad nivå gör du i ditt förstaämne. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att utbildningen är förlagd till skolor. Här får du möjlighet att under handledning pröva rollen som lärare och att själv, på plats, studera skolverksamheten och lärarens arbete. Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Det handlar till exempel och utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, om specialpedagogiska frågor och om bedömning och betygsättning. OBS Anmälningsalternativet ges under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Så ansöker du

Behörighet: Grundläggande behörighet samt En B, Ma D, Sh A (områdesbehörighet 6c). Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

Örebro universitet
701 82 ÖREBRO

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...

Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Highlights