Visa studentum.se som: Mobil

Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik, Kör

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
300 hp
Studiemedelsberättigad
Antagningshistorik

Om utbildningen

Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik, Kör, 300 hp

Lärarutbildningen vid Örebro universitet ger dig goda förutsättningar och kompetens att möta den förnyelse och förändring som sker i skolan. Utbildningen till ämneslärare sker i nära samverkan med skolor i regionen och du får goda möjligheter till såväl teoretisk som praktisk kunskap.

Är du intresserad av musik och dessutom vill föra ditt intresse för körsång vidare till elever i gymnasie- och kulturskolan? Då är det här en utbildning för dig.

I programmet varvas ämnesstudier i musik och en särskild fördjupning på Kör med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Ämnesstudierna i musik omfattar totalt 210 högskolepoäng. Under utbildningen ska du göra två självständiga arbeten, ett konstnärligt på grundnivå och ett inom musikpedagogik på avancerad nivå. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att utbildningen är förlagd till skolor. Här får du möjlighet att under handledning pröva rollen som musiklärare och att själv, på plats, studera skolverksamheten och lärarens arbete. Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Det handlar till exempel om utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, om specialpedagogiska frågor och om bedömning och betygsättning

Så ansöker du

Behörighet: Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (områdesbehörighet 6c). Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO

Tel: 019-30 30 00
Fax 019-33 02 38