Konst- och hantverkspedagogik

Nyckelviksskolan
Sammanfattning
Konst- och kulturutbildning
Rikstäckande, Stockholm
Klassrum
80 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-08-21 - Sverige
Sista ansökan: 2023-05-22

Videoreportage

Konst- och hantverkspedagogik

Om utbildningen

Att studera konst- och hantverkspedagogik på Nyckelviksskolan kan öppna många möjligheter! Konst- och hantverkspedagogprogrammet är en unik tvåårig utbildning som förenar praktiskt arbete inom konst och hantverk med pedagogisk reflektion och tillämpning. En konst- och hantverkspedagogs arbete handlar om att skapa möjligheter till kommunikation och relation – genom arbete med konst och hantverk i olika material och tekniker.

Om utbildningen

Kärnan i konst- och hantverkspedagogyrket är att en människas arbete med konst och hantverk kan bidra både till personlig utveckling och hälsa samt främjar människors kreativitet och socialisationsförmåga.

Utbildningens två år ger kunskaper inom arbete med trä, textil, keramik, skulptur, teckning och måleri, och utgår från ett pedagogiskt perspektiv. I utbildningen varvas de praktiska kurserna med teoretiska block där det ingår studier i pedagogik, metodik och praktiska övningar, grupparbeten, studiebesök och workshops. Utbildningen innefattar även ett projektarbete och en längre praktikperiod där dina praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper knyts samman. 

Om du vill utbilda dig inom konst- och hantverkspedagogik är det bra om du har erfarenhet från arbetslivet och är nyfiken på att bredda dina kunskaper. På Nyckelviksskolan får du de verktyg som du behöver. Lärarna på konst- och hantverkspedagogprogrammet är själva utövande konsthantverkare, konstnärer, formgivare och pedagoger. Vi tar också in gästlärare med särskilda specialkunskaper.

Utbildningarna på Nyckelviksskolan är på heltid med hög arbetstakt och lärartäthet, vilket betyder att du tillbringar mycket tid på skolan. Samtal, kommunikation, idé och process är viktiga delar i utbildningen liksom lärande i grupp. Delar av utbildningen kommer att ställa krav på din förmåga att arbeta självständigt, till exempel vid inläsning av text eller i arbetet med egna projekt. 

Programmets upplägg

Under det första läsåret på utbildningen sker ett grundläggande arbete i de olika ämnena: de olika verkstädernas tekniker och utrustning gås igenom, de specifika hantverken och materialens möjligheter undersöks, samtidigt som de konstnärliga processerna ges stort utrymme. Inom teoriområdet skapas en plattform för gemensamt lärande, om hantverkspedagogikens metoder, aktuella målgrupper och konstens och hantverkets roll i samhället. Genom studiebesök på arbetsplatser och genom gästlärares medverkan skapas medvetenhet kring yrkets möjligheter.

Det andra läsåret kretsar kring fördjupning – av hantverket, konstnärliga processer och yrkesrollen. Redan under höstterminen riktas fokus mot den kommande projekt- och praktikperioden, genom ledarskapsträning, projektplanering, skrivövningar och fördjupade studier på det konstnärliga och hantverksmässiga området. Under andra läsåret genomförs ett individuellt utformat projekt där konst, hantverk och pedagogik möts. Där ingår också yrkespraktik där de studerande ges möjlighet att pröva yrkesroll, metoder, material och övningar. I samband med projektarbete och yrkespraktik skrivs en rapport där projektet och dess genomförande beskrivs och analyseras.

Om yrket

Konst- och hantverkspedagogprogrammet på Nyckelviksskolan kan vara starten på en ny yrkesbana för dig. Det kan också innebära en kompetenshöjning inom din nuvarande yrkesroll.

Konst- och hantverkspedagoger återfinns inom många olika områden i samhället, exempelvis inom rehabilitering, på daglig verksamhet, inom äldrevård, i integrationsprojekt eller inom psykiatri såsom på kvinnojourer eller inom socialpsykiatri. En konst- och hantverkspedagog kan även arbeta på folkhögskolor, inom kulturskolan och andra konstutbildningar, på fritidsgårdar eller på museer.

Målgruppen kan vara människor som av varierande skäl vill eller behöver uttrycka sig på andra sätt än genom det talade och skrivna ordet. Det kan också vara människor som på olika sätt, genom hantverket och konsten, ges möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället.

Arbetsmarknaden har på senare år breddats i takt med att fler uppdragsgivare fått upp ögonen för yrkeskåren. Flera kommuner har till exempel valt att satsa på konst- och hantverkspedagogik som ett sätt att utveckla den sociala verksamheten samt förstärka det pedagogiska uppdraget på museer och konsthallar.

Då konst- och hantverkspedagoger efterfrågas på olika områden i samhället välkomnar vi en mångfald av erfarenheter hos dig som söker. Det viktiga är att du har en nyfikenhet på och ett intresse för människor.

Ämnen och material

  • Konst- och hantverkspedagogik – pedagogik, konst- och hantverkspedagogiskt arbete, socialpedagogik, specialpedagogik 10,8 veckor
  • Tredimensionella tekniker – trä, keramik, skulptur, textil form, re-make och materialstudier 18 veckor
  • Tvådimensionella tekniker – textila tekniker, teckning och måleri, grafiska tekniker 14,4 veckor
  • Digitala verktyg – foto, film, bildbehandling, layout och redigering 7,2 veckor
  • Materialfördjupning 8,4 veckor
  • Projektarbete 10,8 veckor
  • Yrkespraktik 7,2 veckor
  • Individen och gruppen 1,6 veckor
  • Orientering i konst- och designteori 1,6 veckor
För mer information om Konst- och hantverkspedagogik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

Den som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra dig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.

När du fyllt i och skickat ansökan på hemsidan får du ett mejl med inloggningsuppgifter till din sida för digitala arbetsprover. På denna sida styrker du också din behörighet genom att ladda upp betyg och intyg.

Om du är på väg att fullfölja dina gymnasiestudier, men inte hinner få ditt slutbetyg i tid, be då din skola att ordna ett intyg som styrker att du är studerande och snart är färdig med dina gymnasiala studier.

Ansökan

Information om att söka till läsåret 2023-2024 finns på skolans webbsida. Ansökan gör du direkt på hemsidan från och med mitten av mars 2023 och den ska vara inne senast måndagen den 22 maj 2023 kl 23.59. Under samma tidsperiod kan du ladda upp dina arbetsprover digitalt.

Nyckelviksskolan

Allting börjar här. Drömmer du om att i framtiden ha ett kreativt yrke och utveckla din förmåga att skapa? Nyckelviksskolan är som ett växthus för framtidens formgivare, designers, arkitekter och konstnärer. Nyckelviksskolan ger ettåriga högskoleförberedande utbildningar inom konst, konsthantverk, design...


Läs mer om Nyckelviksskolan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Konst- och hantverkspedagogik

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Nyckelviksskolan

Granvägen 1
181 32 Lidingö

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Konst- och hantverkspedagogik från Nyckelviksskolan, fyll i följande uppgifter: