Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Sjukhusfysikerutbildning, Antagning till senare del

Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

 • Klassrum
 • Lund

Om utbildningen

Vill du kombinera ditt intresse för naturvetenskap med en yrkesutbildning där du kan göra skillnad för andra människor? Vill du arbeta med att behandla och diagnostisera sjukdomar med hjälp av strålning? Eller arbeta med strålskyddsfrågor inom en myndighet eller industri? Då kan sjukhusfysikerutbildningen vara någonting för dig.  

Sjukhusfysiker är experter på strålningsfysik och hur strålning kan användas inom hälso- och sjukvården. De arbetar ofta i team tillsammans med läkare och annan sjukvårdspersonal. Arbetet är varierat och framför allt inriktat på tre områden: bildgivande medicinsk diagnostik (röntgen, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi), strålbehandling och strålskydd. Många sjukhusfysiker jobbar även med att driva olika forsknings- och utvecklingsprojekt för att förbättra vården för framtida patienter. De kan också jobba som strålskyddsexpert på statliga myndigheter eller som produktspecialist på medicintekniska företag.

Under utbildningen

Sjukhusfysikerutbildningens senare del är för dig som redan har läst grundläggande fysik, matematik och programmering, motsvarande de två första åren på programmet, se kursfordringarna på sjukhusfysikerutbildningens hemsida. Under senare del inriktar du dig mot medicinsk strålningsfysik och får bland annat lära dig om:

 • Strålningens växelverkan med vävnad
 • Hur strålningsdetektorer fungerar
 • Dosimetri
 • Grunderna i medicin och tumörbiologi
 • Strålningsbiologi
 • Icke-joniserande strålning och miljöstrålskydd.

På den senare delens andra år blir utbildningen mer kliniskt inriktad med kurser inom:

 • Medicinsk bildbehandling och programmering
 • Ultraljudsfysik
 • Röntgenfysik
 • Magnetresonansfysik
 • Nuklearmedicinsk fysik
 • Strålbehandling

Under det sista året gör du klinisk sjukhuspraktik och avslutar sedan din utbildning med ett spännande examensarbete.

Under hela utbildningen kommer du att samarbeta med forskare och ta del av deras högaktuella forskningsprojekt. En del av undervisningen och det mesta av kurslitteraturen är på engelska, vilket gör dina kunskaper lika användbara i Sverige som utomlands.

Efter utbildningen

När du tagit din sjukhusfysikerexamen får du en legitimation som gör att du kan arbeta med strålningsfysik inom sjukvården. Några exempel på arbetsuppgifter är utveckling inom medicinsk datorbildbehandling, optimering av undersöknings- och behandlingsmetoder, samt strålskydd för personal och patienter. Din arbetsmarknad är dock inte är begränsad till sjukvården, du kan även arbeta som strålskyddsexpert inom kärnkraftsindustrin eller på strålsäkerhetsmyndigheter. Vill du hellre arbeta inom medicinteknisk industri så kan du göra det som exempelvis forskare, produktspecialist eller produktutvecklare. Det finns stora möjligheter för dig att arbeta utomlands.

Efter utbildningen väljer en stor del av studenterna att läsa vidare på en forskarutbildning inom medicinsk strålningsfysik. Detta kan vara en merit för vissa typer av tjänster. Forskarutbildningen kan även leda vidare till en karriär som universitetslärare eller internationell forskare.

 

http://www.msf.lu.se/sjukhusfysikerutbildning

Så ansöker du

För behörighet ska den sökande: uppfylla kraven på grundläggande behörighet uppfylla kraven på särskild behörighet till sjukhusfysikerprogrammet; Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E styrka kurser från tidigare studier motsvarande de fyra första terminerna 120 hp, av sjukhusfysikerprogrammet.

Examen & Intyg

Sjukhusfysikerexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights