Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i fysik, Partikelfysik

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Är du fascinerad av de allra minsta beståndsdelarna i vår värld och vilka krafter som påverkar dem? Detta masterprogram låter dig delta i jakten på ny kunskap via internationella experiment vid exempelvis CERN, världens största partikelfysiklaboratorium. Du får samtidigt kompetens som är gångbar utanför forskarvärlden.

Utbildningen sammanväver matematiskt formulerade teorier och datormodellering med experimentellt arbete, och du får förståelse för de grundläggande principer som styr hela den fysiska världens uppbyggnad. Masterprogrammet ger dig bland annat fördjupad kunskap om standardmodellen, både dess fundamentala möjligheter att förklara fysikens grundläggande principer och dess begränsningar. Du får inblick i den forskning som strävar efter förklaringar utanför standardmodellens ramar, exempelvis när det gäller universums mörka materia. Du får också fördjupa dig i forskningen på kvark-gluon-plasmats extremt energitäta materia som präglade universum vid dess födelse.

Dessa kunskapsområden utforskas vid CERN, på gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Fysiska institutionen vid Lunds universitet deltar mycket aktivt i forskningen vid CERN. Som student på masterprogrammet i partikelfysik besöker du anläggningen för att studera den pågående forskningen vid två av laboratoriets mest omfattande experiment, ATLAS (om standardmodellen) och ALICE (om kvark-gluon-plasma). Du får även delta aktivt i att analysera färska data från experimenten. Partikelfysiker vid Lunds universitet är också mycket aktiva i uppbyggnaden av ett nytt experiment: LDMX Light Dark Matter eXperiment. Byggandet kommer att påbörjas 2026 vid SLAC i Kalifornien, första datainsamlingen ska börja 1,5 år senare, och ett år senare kommer LDMX att bli en av de mest känsliga experimenten i världen som söker efter mörk materia. Slutligen har vi också aktiviteter vid European Spallation Source (ESS) under konstruktion i Lund där ett program för grundläggande fysik utvecklas, vilket kommer att inkludera sökningar efter neutron-antineutron oscillationer och neutrino-fysik.

Masterutbildningen ger dig omfattande träning i att hantera och tolka stora datamängder. Du övar både muntlig och skriftlig kommunikation samt får god erfarenhet av att samarbeta i grupp. Programmet har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är aktiva forskare, och därför anpassas kurserna kontinuerligt till aktuell forskning. Andelen lärarledd tid är hög. Utbildningen ges på engelska.

Programstruktur

Programmet innehåller två obligatoriska kurser, dels en kurs i kvantmekanik, dels en kurs som handlar om kvantfysiken i forskning och samhälle. Under ditt första studieår får du dessutom välja bland ett flertal andra kurser, exempelvis inom experimentella verktyg, modern experimentell partikelfysik eller statistisk mekanik.

Under ditt andra studieår fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål. Du kan exempelvis läsa en kurs i teoretisk partikelfysik. Examensarbetet är antingen 30 eller 60 högskolepoäng och görs i en forskargrupp. Under examensarbetet har du möjlighet att aktivt ingå i en internationell forskargrupp och i vissa fall besöka experimentstationerna eller vara med på workshops och möten.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning i partikelfysik och förbereder dig för att kunna vara verksam vid de stora internationella forskningslaboratorierna. De båda forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS (European Spallation Source) i Lund bidrar också till nya möjligheter på arbetsmarknaden. Men du kan även välja en karriärväg utanför akademin och då hitta lämpliga jobb inom områden som exempelvis informations- och kommunikationsteknologi eller e-vetenskap där behov finns av kompetens inom avancerad programmering och modellering samt hantering av stora datamängder.

https://www.fysik.lu.se/en/master-programme-physics-particle-physics

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp i fysik eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i fysik.  Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights